Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji-opracowanie - Skład i struktura KRRiT

Nasza ocena:

3
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1645
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji-opracowanie - Skład i struktura KRRiT - strona 1 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji-opracowanie - Skład i struktura KRRiT - strona 2 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji-opracowanie - Skład i struktura KRRiT - strona 3

Fragment notatki:

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT lub KRRiTV)
To organ konstytucyjny (art. 213 - 215), który stoi na straży wolności słowa, prawa do
informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji.
Skład i struktura KRRiT
Zasady, tryb działania, organizację oraz szczegółowe zasady powoływania członków KRRiT
określa ustawa z dnia 29 grudnia 1992 o radiofonii i telewizji, wraz z późniejszymi
nowelizacjami. W skład Rady wchodzi (po nowelizacji ustawy z 29 grudnia 2005 roku) 5
członków. Są oni wybierani przez: Sejm - 2 członków, Senat - 1, Prezydenta RP - 2. Kadencja
członków KRRiT wynosi 6 lat. Ta sama osoba nie może zostać ponownie wybrana na pełną
kadencję. Ze swojego grona Rada wybiera przewodniczącego i zastępcę (na wniosek
przewodniczącego). Członkowie KRRiT na mocy postanowień Konstytucji RP (art. 198)
odpowiadają za popełnienie deliktu konstytucyjnego przed Trybunałem Stanu.
Główne zadania
· konstytucyjne (art 213 ust. 1 Konstytucji RP ): stanie na straży wolności słowa, prawa
do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji;
· ustawowe (art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, wraz z
późniejszymi nowelizacjami):
o projektowanie w porozumieniu z Prezesem Rady Ministrów kierunku polityki
państwowej w dziedzinie radiofonii i telewizji;
o określanie warunków działalności nadawców programów radiowych i
telewizyjnych;
o rozpatrywanie wniosków i podejmowanie rozstrzygnięć w sprawach
przyznawania koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i
telewizyjnych;
o sprawowanie kontroli nad działalnością nadawców w zakresie określonym
ustawą;
o organizowanie badań treści i odbioru programów radiowych i telewizyjnych;
o określanie wysokości opłat za udzielanie koncesji oraz wpis do rejestru;
o opiniowanie projektów aktów ustawodawczych oraz umów
międzynarodowych dotyczących radiofonii i telewizji;
o inicjowanie postępu naukowo - technicznego i kształcenie kadr w dziedzinie
radiofonii i telewizji;
o współpraca z właściwymi organizacjami i instytucjami w zakresie ochrony
praw autorskich, praw wykonawców, praw producentów oraz nadawców
programów radiowych i telewizyjnych;
Niektóre uprawnienia
· powoływanie rad nadzorczych spółek telewizji publicznej (Telewizja Polska S.A. -
TVP) oraz publicznej radiofonii (Polskie Radio S.A. oraz 17 spółek regionalnych
Polskiego Radia);


(…)

… przez prezydenta. W wyniku
orzeczenia TK ustawę znowelizowano ponownie i obecnie Rada sama wybiera
przewodniczącego spośród swoich członków.
· KRRiT nałożyła w 2006 karę w wysokości 500 tys. złotych na telewizję Polsat za
emisję programu Kuba Wojewódzki, w którym Kazimiera Szczuka parodiowała
występującą na antenie Radia Maryja Magdalenę Buczek.
· Misja obserwacyjna Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy…
… z abonamentu radiowo-telewizyjnego;
· nakładanie kar pieniężnych na nadawców;
Kontrowersje
· Nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji z 29 grudnia 2005 roku zmniejszyła liczbę
członków Rady z dziewięciu do pięciu. Jednocześnie jej uchwalenie pozwoliło
zmienić cały skład Rady, co było niemożliwe na gruncie poprzednich przepisów. W
związku z tym pojawiły się podejrzenia, że głównym celem nowelizacji…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz