Prasa lokalna - omówienie zagadnienia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 371
Wyświetleń: 3052
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prasa lokalna - omówienie zagadnienia - strona 1 Prasa lokalna - omówienie zagadnienia - strona 2 Prasa lokalna - omówienie zagadnienia - strona 3

Fragment notatki:

PRASA
LOKALNA
____________________________________________________________________
WARSZAWA
Prasa lokalna Warszawy Wstęp Tematem niniejszego referatu jest prasa lokalna Warszawy. Skupiam się w tej pracy wyłącznie na prasie bezpłatnej wychodzącej na obszarze Warszawy, której z dnia na dzień jest coraz więcej. Nie zawsze jednak jest ona godna oglądania nie wspominając
już o czytaniu jej. Zainteresowanie wśród społeczeństwa tą kategorią prasy wynika z wielu powodów.
Miedzy innymi z tego że mieszkańcy Warszawy zawsze chcą być poinformowani na temat tego co się dzieje szczególnie w ich mieście. Sięgają po gazetę po to,
by dowiedzieć się o ostatnich wydarzeniach w mieście, w powiecie, a także po to by np. dowiedzieć się , w jaki sposób można choćby poprzez udział w wyborach samorządowych wpływać na rzeczywistość, w której się żyje.
Prasa lokalna zwana niekiedy prowincjonalną ma w Polsce wieloletnią tradycje.
Pierwsze polskie pisma były rozprowadzane na małym obszarze i miały niezbyt wielu zwolenników. Treścią tych pism były wydarzenia na dworach Europy, wojny, bitwy, klęski żywiołowe, choroby itp.
Taka tematyka interesowała ówczesnych czytelników najbardziej. Definicja prasy lokalnej Warto znać definicje prasy lokalnej, jej zasięg oraz kryteria by umieć ją odróżnić od prasy regionalnej, która obejmuje zupełnie inny obszar oddziałowywania niż prasa, którą przedstawiam. Prasa lokalna - bardzo niejednolita grupa wytworów prasowych, których wspólna cechą jest fakt ukazywania się poza głównym centrum lub głównymi ośrodkami życia społeczno-politycznego oraz kulturalnego danego kraju i kolportowanie ich na określonym terytorium.
Wśród prasoznawców panuje zgoda że do prasy lokalnej i sublokalnej zalicza się publikacje periodyczne ukazujące się na obszarach mniejszych niż jedno województwo zwłaszcza te które obejmują swoim zasięgiem małe miasta, osiedla, gminy, peryferia a także poszczególne dzielnice w dużych aglomeracjach, wspólnot parafialnych, załóg zakładów pracy, mniejszości narodowych itp.
Chodzi tu szczególnie o niejednorodny ograniczony liczebnie krąg odbiorców.
Kryterium zasięgu oddziałowywania 1) miejsce wydawania i redagowania
2) obszar kolportażu
3) treść pisma- wyraźne ilościowe dominacje treści lokalnej Funkcje prasy lokalnej - informacja lokalna


(…)

… prasy mało profesjonalnie. Rola prasy lokalnej polega na rzetelnym i odpowiedzialnym informowaniu czytelników. Prasa lokalna bierze aktywny udział w inicjowaniu rozmaitych przedsięwzięć na rzecz konkretnych społeczności, rozwiązywaniu konkretnych problemów danej miejscowości a także w procesie społecznej kontroli władzy samorządowej dlatego miedzy innymi nazywana jest czwartą władzą. Wygląd periodyku…
… - białej.
Cechą charakterystyczna miesięcznika jest stały wzrost nakładu, coraz większa liczba współpracowników oraz rosnąca liczba reklam i ogłoszeń.
Pismo dostało nagrody i wyróżnienia we wszystkich ogólnopolskich konkursach prasy lokalnej. Podsumowanie
Media konstytuujące warszawski region medialny to:
- „Życie Warszawy” - rok powstania 1944
- Polskie Radio, Regionalna Rozgłośnia w Warszawie- Radio…
… gminy Mokotów, Ursynów i Wilanów.
Określa się go jako periodyk niezależny, mający charakter przede wszystkim informacyjny. Ukazuje się w nakładzie minimum 50 tys, egzemplarzy o objętości 12- 16 stron, każda o powierzchni zadruku 252 mm szer. 360 mm wysokości.
Wiele miejsca poświęca się problemom współczesności gospodarczej oraz działalności lokalnych organizacji i Stowarzyszeń. Nie podejmuje…
… się tu także program telewizyjny, horoskop a także krzyżówki. Ciekawie redagowany „Dzielnicowy Radzi”, w ramach której są drukowane praktyczne wskazówki i porady (jak np. chronić się przed złodziejami).
Gazeta zaprasza swoich czytelników na organizowane przez PTTK wycieczki po okolicach Warszawy. Są tu liczne ogłoszenia płatne.
W uzupełnieniu charakteru formuły wydawniczej tego periodyku należy dodać że
w wydaniu…
… dawnego miesięcznika
„Nowa Metropolia”, który był nieformalnym organem prasowym Fundacji Rozwoju Lokalnego im. S. Starzyńskiego.
„Nowa Metropolia ” jest pismem niezależnym. Pismo jest pod starym tytułem,
mała objętość 16 stron i były kolportowane bezpłatnie. Swoim zasięgiem obejmowało teren dawnej dzielnicy Mokotów czyli gminy Mokotów, Ursynów, Wilanów.
Pierwszy numer ukazał się w 1994…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz