System medialny - omówienie zagadnienia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 497
Wyświetleń: 1183
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
System medialny - omówienie zagadnienia - strona 1 System medialny - omówienie zagadnienia - strona 2 System medialny - omówienie zagadnienia - strona 3

Fragment notatki:

rynek prasowy - ogol stosunków wymiennych miedzy kupującymi i sprzedającymi prasę oraz ogół stosunków społecznych miedzy odbiorcami i dysponentami prasy. Z definicji wynika na kształt rynku prasowego maja duży wpływ stosunki handlowo - ekonomiczne, obejmujące sprzedaż i kupno tego specyficznego towaru - pismo, program radiowy czy telewizyjny .
Największą rolę odgrywają takie czynniki, jak popyt i podaż, co w odniesieniu do mediów może oznaczać - wielkość nakładu
- wysokość zwrotu
- zasięg terytorialny stacji radiowej czy telewizyjnej
Największe znaczenie ma głębokość rynku reklamowego, od tego zależy istnienie wydawcy i nadawcy w systemie prasowym
O finansowej kondycji pisma na rynku prasowym decydują czytelnicy, którzy albo zechcą nabywać kolejne numery, albo wybierają inne tytuły. Większość pism nie mogła by się jednak utrzymać tylko ze sprzedaży egzemplarzowej
Podstawowym źródłem dochodów redakcji i wydawcy jest sprzedaż części powierzchni dziennika czy czasopisma z przeznaczeniem na
- reklamy
- i płatne ogłoszenia
Jeśli pismo ma duży krąg odbiorców i jeżeli stanowią go ;udzie na których zależy reklamo dawcom
- określony wiek
- zainteresowania
- miejsce zamieszkania
- odpowiednio wysokie dochody
- wykonywany zawód
- zajmowane stanowisko
może liczyć na pozytywną dla siebie reakcję producentów dóbr konsumpcyjnych, usług itp., chcących się na jego łamach reklamować.
Redakcje muszą nieustannie zabiegać o pozyskiwanie nowych czytelników, oferując im atrakcyjniejsze treści niż konkurencja.
Prasa oznacza publikacje periodyczne , które nie tworzą zamkniętej jednorodnej całości, ukazujące się nie rzadziej niż raz do roku,
opatrzone stałym tytułem albo nazwą, numerem bieżącym i datą a w szczególności:
dzienniki i czasopisma,
serwisy agencyjne, stałe przekazy teleksowe, biuletyny,
programy radiowe i telewizyjne
oraz kroniki filmowe.
Prasa są także wszelkie istniejące lub powstające w wyniku postępu technicznego środki masowego przekazywania,
w tym także rozgłośnie oraz tele i radio węzły zakładowe,
upowszechniające publikacje periodyczne za pomocą druku wizji , fonii lub innej techniki rozpowszechniania.
Prasa obejmuje również zespoły ludzi i poszczególne osoby zajmujące się działalnością dziennikarską.
termin prasa ma charakter normatywny
określone przepisami ustawy o prawie prasowym z 1984 roku,


(…)

… został zastąpiony systemem koncesyjnym
monopol deiure
został zniesiony a w jego miejsce obowiązek rejestracji pisma.
Rozwój Prasy w Polsce - etapy
I.
Po 1989 roku , entuzjastycznie wyd. pism lub przekształcenie starych np. Trybuna Ludu w Trybunę, do połowy 1991 roku.
II.
pozorna stabilizacja i zmiany podskórne w prasie , radiu i TV
od polowy 1991 roku do końca 1992 roku prawne uregulowanie nowych sytuacji…
… wymusza na wydawcach i zespołach redakcyjnych określone zespoły redagowania.
(m.,in preferowanie tematów i materiałów sensacyjnych, wyraźne obniżenie wymogów odpowiedzialności za słowo itp.
Funkcje - informacyjna
- edukacyjna
- opiniotwórcza
Media czwarta władza czwarta władza w kontekście Monteskiuszowskiego trójpodziały na władze ustawodawczą ( legislacyjną), wykonawczą (administracyjną) i sadowniczą.
Kontrola społeczna, jako media sprawują w imieniu opinii publicznej jest regulowana przepisami prawa prasowego, ustawą o radiofonii i telewizji oraz wieloma innymi aktami prawnego niższego rządu.
Wyróżnikiem Państwa demokratycznego są wolne i niezależne media, ich działalność musi być zgodna z obowiązującym prawem a to już samo w sobie ogranicza wolność mediów
Te miano czwartej władzy nadano mediom…
… wydawniczej bywa realizowane na rożne sposoby
większość pism codziennych ma 5 albo 6 wydań tygodniowo, łącząc wydanie
- sobotnio niedzielne
- piątkowo - sobotnie lub niedzielne
Na polski rynku istnieją tez dzienniki szczególnego rodzaju, ukazują się 2-3 razy w tygodniu np. - Gazeta Rolnicza
- Puls Biznesu
- Tempo
Pisma ukazujące się częściej
- redakcje ich maja szanse pełniejszej i bezpośredniej realizacji…

Stopniowo II forma okazała się być bardziej popularna przed i po II wojnie światowej
W XIX jak i w XX można wskazać dodatkowe formy dystrybucji i prasy uzupełniające te dwie formy
- sprzedaż naręczna
(odradzająca się dzisiaj na ulicach np. Gazeta Wyborcza na skrzyżowaniu ulic
-saloniki Prasowe
-Empik
osobna spółka powstająca na bazie międzynarodowego KLUBU Prasy i Książki
w latach 50 -tych próbowano…
… się lub odzwierciedlaniu opinii publicznej itp.
„ Wszelkie istniejące i powstające w wyniku postępu technicznego środki masowego przekazywania” - powinny być bardziej precyzyjnie sformułowane
Powinno się dostosować przepisy prawa prasowego w poszczególnych krajach dla potrzeb globalnego społeczeństwa informatycznego. „ tele i radiowęzłów zakladowych „ - ten zapis powinno się usunąć .
Prasa zakładowa , nie chodzi…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz