wykłady i skrypt na egzamin

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1687
Wyświetleń: 5502
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
wykłady i skrypt na egzamin - strona 1 wykłady i skrypt na egzamin - strona 2 wykłady i skrypt na egzamin - strona 3

Fragment notatki:
...Polityka medialna i informacyjna - bada możliwości interwencji i organizacji procesów komunikacyjnych w społeczeństwie - szuka odpowiedzi na pytanie co i jak czynić w zakresie informacji i komunikacji społecznej aby służyły one społecznemu dobru i człowiekowi jako istocie ludzkiej- obejmuje zarówno poznawcze analizy dotyczące roli inf. w danym miejscu i czasie jak i praktyczne konsekwencje tych analiz wyrażające się w określonych decyzjach, odnoszące się do doskonalenia procesów informacyjnych i komunikacyjnych- jest jedną z polityk szczegółowych mających charakter praktyczny, która powinna być realizowana przez polityków władzy- rozumiemy przez nią zespół podstawowych założeń, ustaleń i działań dot. Struktury rozwoju i prakt. przedsięwzięć w zakresie inf. i mediów- debata powinna być niezależna od polityki, mediów, gospodarki [wszystko się musi równoważyć]...


...Definicja ta jest zbudowana tylko na wyznacznikach zewnętrznych, formalnych, tj. częstotliwość numer data. Każdą publikację posiadającą te cechy można zaliczyć do kategorii wydawnictw prasowych i jest to zrozumiałe i naturalne.
Jednak definicja ta z wyżej wymienionych powodów nie przystaje już do obecnej rzeczywistości. Jest zbyt ogólna i pojemna, pozwala zakwalifikować do "prasy" także te wytwory drukowe, które nie pełnią społecznych funkcji właściwych prasie (w "Małej Dianie", "Robótkach Ręcznych", "103 Najlepszych Dowcipach" nie ma materiałów dziennikarskich ani tekstów autorskich), nie pełnią roli informacyjnej, opiniotwórczej (czasopisma). Pojawiają się więc uzasadnione wątpliwości, czy zaliczyć do prasy należy takie wytwory, podobnie jak pisma ogłoszeniowo- reklamowe...

Zagadnienie 1. Definicje i zakres pojęć prasa, system prasowy i rynek medialny.
PRASA
Sprawa terminologii, czyli tzw. siatki pojęciowej w przypadku wiedzy o mediach jest bardzo zaniedbana, choć w dobie tak szybkiego ich rozwoju powinna byc nieustannie aktualizowana. Siatkę pojęciową tworzą dwie kategorie terminów:
- terminy o definicji normatywnej (określoną i zapisaną w akcie prawnym)
- terminy mające tylko potocznie lub zwyczajowo określone znaczenie (rozumienie). `
ss
Potocznie rozumiane pojęcie "prasa" to ogół dzienników i czasopism, ukazujących się na terenie jakiegoś kraju (jest więc prasa angielska, polska, itd.). Używa się tu też bardziej tradycyjnego terminu - "prasa drukowana". W mowie potocznej , kiedy mówimy o prasie mamy na myśli właśnie tę prasę - dzienniki, czasopisma, które czytujemy regularnie lub sporadycznie.
Normatywne znaczenie terminu "prasa" określają przepisy ustawy o prawie prasowym z 1984 r. W prawnym znaczeniu tego terminu "prasa" obejmuje nie tylko prasę drukowaną, ale i media elektroniczne oraz wszystkie instytucje tworzące system środków masowego przekazu.
Definicja prawna pojęcia "prasa" brzmi następująco:
"prasa oznacza publikacje periodyczne, które nie tworzą zamkniętej, jednorodnej, ukazujące się nie rzadziej niż raz do roku, opatrzone stałym tytułem lub nazwą, numerem bieżącym i datą, a w szczególności: dzienniki i czasopisma, serwisy agencyjne, stałe przekazy teleksowe, biuletyny, programy radiowe i telewizyjne oraz kroniki filmowe; prasą są także wszelkie istniejące lub powstające w wyniku postępu technicznego środki masowego przekazywania, w tym także rozgłośnie oraz tele- i radiowęzły zakładowe, upowszechniające publikacje za pomocą druku, wizji, fonii lub innej techniki rozpowszechniania; prasa obejmuje również zespoły ludzi i poszczególne osoby zaj ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz