Negocjacje - strona 2

note /search

Proces negocjacji

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Negocjacje
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1379

Proces negocjacji Negocjujemy ponieważ chcemy zaspokoić swoje potrzeby. Negocjacje, a w szczególności porozumienie, są jedynie środkiem, za pomocą którego chcemy załatwić pewne sprawy, zrealizować swoje interesy. Rezultatem negocjacji zakończonych porozumieniem jest złożenie sobie przez strony obie...

Przygotowanie do negocjacji pozycyjnych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Negocjacje
Pobrań: 21
Wyświetleń: 700

Przygotowanie do negocjacji Podrozdział ten poświęcony jest tym aspektom przygotowań do negocjacji, które są charakterystyczne dla strategii pozycyjnej. Tabela przygotowań do negocjacji pozycyjnych (patrz strona następna) Kwestie - lista "tematów", zagadnień będących przedmiotem negocjacj...

Przygotowanie do negocjacji problemowych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Negocjacje
Pobrań: 35
Wyświetleń: 763

Przygotowanie do negocjacji problemowych Podrozdział ten jest poświęcony tym aspektom przygotowań do negocjacji, które są charakterystyczne dla strategii problemowej. Tabela przygotowań do negocjacji problemowych (patrz strona następna) W tabeli zawarte są rubryki dotyczące naszej strony jak i nasz...

Rodzaje negocjacji

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Negocjacje
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1876

Rodzaje negocjacji W większości przypadków negocjacje toczone przez zespoły reprezentujące organizacje, społeczności czy grupy innego typu, składają się z wielu równolegle lub naprzemiennie przebiegających procesów komunikacji, poszukiwania możliwych rozwiązań, nacisków, wymiany korzyści czy obietn...

Taktyki walki

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Negocjacje
Pobrań: 42
Wyświetleń: 777

Taktyki walki, "brudne chwyty" "Brudne chwyty" - coś, co działa rozbijająco na człowieka, jego samopoczucie i możliwość prowadzenia korzystnych dla siebie negocjacji - to jedno z narzędzi stosowanych w negocjacjach pozycyjnych. Nie znalazły się one w punkcie omówionym powyżej, p...

O czym trzeba pamiętać by zwiększać szansę zwycięstwa w negocjacjach...

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Negocjacje
Pobrań: 98
Wyświetleń: 742

O czym trzeba pamiętać by zwiększać szansę zwycięstwa w negocjacjach Celną metaforą negocjacji pozycyjnych jest taniec. Każda ze stron zajmuje pozycję wyjściową (w negocjacjach - propozycja otwierająca), dalej następuje wymiana kolejnych kroków (kolejnych pozycji-ustępstw), aż do momentu, w którym ...

Siła w negocjacjach

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Negocjacje
Pobrań: 56
Wyświetleń: 623

Siła w negocjacjach Myśląc o sile w negocjacjach zazwyczaj mamy na myśli realną możliwość wpływu na drugą stronę (czyli siłę współzależności) lub siłę osobowości negocjatora, jego zdolność perswazji, odporność psychiczną czy wręcz gotowość do przysłowiowego walnięcia pięścią w stół. Warto pamiętać,...

Warunki skutecznych negocjacji

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Negocjacje
Pobrań: 14
Wyświetleń: 644

Warunki skutecznych negocjacji Aby móc podjąć decyzję - strony muszą mieć uprawnienia do podjęcia decyzji albo zaakceptować sposób dalszego zatwierdzania uzgodnionego porozumienia. Aby móc podjąć decyzję stabilną, uzgodnić porozumienie dające się wcielić w życie - strony (zarówno strony konfliktu,...

Konflikt - Wzorzec konfliktu M. Deutsch

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Negocjacje
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1757

Konflikt - to wypowiedziana walka pomiędzy dwiema zależnymi stronami, które spostrzegają niezgodność celów, brak wspólnych korzyści i uznają, że druga strona stwarza przeszkody w osiągnięciu celu. Tradycyjne ujęcie konfliktu - błędne tezy: Konfliktu można uniknąć (nie zawsze - zależy to od osobowo...

Rozwiązywanie konfliktów

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Negocjacje
Pobrań: 91
Wyświetleń: 924

Rozwiązywanie konfliktów - droga do porozumienia Znajdź czas na rozmowę. „Abstynencja w komunikowaniu się jest istotą konfliktu”. Zły odruch to brak komunikacji. Poznaj potrzeby drugiej strony Nie oceniaj Zwróć uwagę na szanse i zagrożeni...