Rodzaje negocjacji

Nasza ocena:

5
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1533
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rodzaje negocjacji - strona 1 Rodzaje negocjacji - strona 2

Fragment notatki:

Rodzaje negocjacji W większości przypadków negocjacje toczone przez zespoły reprezentujące organizacje, społeczności czy grupy innego typu, składają się z wielu równolegle lub naprzemiennie przebiegających procesów komunikacji, poszukiwania możliwych rozwiązań, nacisków, wymiany korzyści czy obietnic korzyści. Wymieńmy najważniejsze z nich.
* Negocjacje plenarne ("przez stół") - toczone przez całe zespoły, jawne dla wszystkich uczestników negocjacji (co nie oznacza, że nie mogą być utajnione wobec osób trzecich: prasy, opinii publicznej itd.).
* Negocjacje jawne w imieniu zespołów ("podstoliki", zespoły ekspertów itd.) - toczone przez reprezentantów zespołów, zaplanowane w trakcie negocjacji plenarnych, czy też takie, o których przebiegu i/lub wynikach informowani są wszyscy negocjujący.
* Negocjacje wewnątrz zespołu - podejmowanie decyzji w zespole negocjacyjnym zarówno przed rozmowami, jak i w trakcie rozmów: przy stole negocjacyjnym i w kuluarach w czasie przerw. Ponieważ między członkami zespołu negocjacyjnego, będących często przedstawicielami grup o zróżnicowanych interesach, mogą występować znaczne różnice co do celów lub sposobów ich osiągania, podejmowanie decyzji może oznaczać konieczność prowadzenia wewnątrz zespołu negocjacji w pełnym tego słowa znaczeniu.
* Negocjacje z ratyfikatorami ("pionowe") - toczone w obrębie jednej strony konfliktu, między negocjatorami obecnymi przy stole, a reprezentowanymi przez nich decydentami lub grupami nacisku. Określenie "ratyfikatorzy" nie oznacza w tym przypadku jedynie decydentów formalnie uprawnionych do podjęcia ostatecznej decyzji, ale także wszystkie osoby czy grupy, w obrębie jednej strony konfliktu, które dysponują realną siłą wystarczającą do odrzucenia wynegocjowanego porozumienia.
* Negocjacje niejawne ("negocjacje w cieniu"): - "obok stołu" - toczone przez pojedynczych negocjatorów stron w interesie zespołów jakie reprezentują; ich przebieg nie może być omawiany na se-
sjach plenarnych, a jedynie na zamkniętych dyskusjach zespołów negocja- cyjnych (często fakt odbycia się takich rozmów nie jest ujawniany także w negocjacjach pionowych - a ustalenia są jedynie sygnalizowane jako suges-
tie, intuicje, przewidywania itd.); ewentualne ustalenia mają w tym przypadku status nieformalny, - "pod stołem" - toczone przez pojedynczych negocjatorów z różnych zespo-
łów we własnym indywidualnym interesie (nie musi on być sprzeczny z cela-
mi zespołu, chociaż i tak bywa; często rozmowy te dotyczą po prostu kwestii ważnych dla pojedynczej osoby, a nie związanych z zasadniczymi proble-
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz