Międzynarodowe stosunki gospodarcze - strona 9

Światowy system handlu- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 35
Wyświetleń: 490

Światowy system handlu - rozwój systemu światowego handlu : Od A.Smitha do wielkiej depresji Lata 47-79 : GATT : liberalizacja handlu a wzrost ekonomiczny (obniżenie ceł) Lata 1980-93 : presja protekcjonistyczna Runda urugwajska ( liberalizacja handlu, globalizacja, integracja) i światowa organi...

Bilans płatniczy- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 21
Wyświetleń: 616

Bilans płatniczy : BH + BU + BOM + KK + KD + BOD = 0 Rach.obrotów bieżących rach.kapitałów Bilans - zestawienie sald będących rezultatem zestawień poszczególnych wpływów i wydatków prowadzonych z zagranicą. -- korzystamy tylko z zasobowej częsci - strumienie zostają BH-

Czy i dlaczego opłaca się prowadzić wymianę międzynarodową- opracowani...

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 7
Wyświetleń: 609

Czy i dlaczego opłaca się prowadzić wymianę międzynarodową? Y = C + I + G + ExN A 1)Teoria Heckshela-Ohlina Przyczyną handlu międzynarodowego nie jest różnica w wydajności czynników wytwórczych , ale różne wyposażenie w czynniki wytwórcze. Przyczyną jest obfitość lub brak czynnika wytwórczego →...

Opracowane definicje

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 0
Wyświetleń: 595

Weksel - pap wart o określ przez pr formie w którym wystawca albo sam przyrzeka zapłątę określ sumy $ albo poleca zapłatę os 3ciej. Wystawca-bezwarunkowa odp za zapłatę. abstr-ważność zobo nie zależy od stos pr bezwar-niezal zobo wynikających ze stos wekslowego od spełnienia jakichkolwiek war samod...

Dokumenty stosowane w obrocie towarowym z zagranicą- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 140
Wyświetleń: 553

Dokumenty stosowane w obrocie towarowym z zagranicą Dokumenty podstawowe W handlu zagranicznym wykorzystywana jest duża grupa zestandaryzowanych dokumentów mających na celu podniesienie bezpieczeństwa obrotu. Każdy z nich służy czemuś innemu i ochrania bezpieczeństwo stron w innym aspekcie prze...

Formy handlu zagranicznego- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 168
Wyświetleń: 917

1. Formy handlu zagranicznego Działalność handlową wykraczającą poza jeden kraj można spotkać już w starożytności. Pierwotnie, tak jak wewnątrz kraju, tak i z zagranicą dokonywano wymiany towarowej. Później zaczęły im towarzyszyć przepływy pieniężne. Dopiero nowożytność wraz z odkryciami geograf...

Formy handlu zagranicznego- opracowanie 2

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 56
Wyświetleń: 686

1.2 Formy handlu zagranicznego na rynkach zorganizowanych 1.2.1 Targi Jedną z podstawowych struktur rynków zorganizowanych są targi. Za J. Rymarczykiem można je zdefiniować jako spotkania handlowe organizowane regularnie, w tym samym miejscu, w określonych odstępach czasu i o określonym czasie ...

Ilosciowe narzędzia polityki handlowej- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 28
Wyświetleń: 532

Ilosciowe narzędzia polityki handlowej I. Instrumenty taryfowe A. Cło - opłaty nakładane przez państwo na towary i usługi przekraczające granicę celna państwa. Stosowane w celu ochrony rynku i producentów krajowych, poprawa bilansu -cło autonomiczne - nie negocjowane z zagranicą -cło umowne - uzga...

Inwestycje bezpośrednie- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 35
Wyświetleń: 413

INWESTYCJE BEZPOŚREDNIE Inwestycje zagraniczne to inwestowanie kapitału na rynku innym niż krajowy Krótkoterminowe przepływy kapitału - zysk na skutek róznic kursowych i zmian różnic w poziomie stopy procentowej Portfelowe - o znacznie dłuzszym horyzoncie czasowym, zysk na skutek wzrostu posiadan...

Kontrakt zagraniczny- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 259
Wyświetleń: 665

8. Kontrakt zagraniczny 8.1 Istota kontraktu Kontrakt zagraniczny jest to umowa kupna sprzedaży zawierana z partnerem zagranicznym, bądź na rynku zagranicznym. Jest to dokument określający przedmiot dostawy, prawa i obowiązki stron, ich odpowiedzialność z tytułu zaciągniętych zobowiązań oraz wa...