Międzynarodowe stosunki gospodarcze - strona 10

Przygotowanie transakcji eksportowej i importowej- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 98
Wyświetleń: 735

VI. Przygotowanie transakcji eksportowej i importowej 1.Rozpoznanie i badanie rynku zagranicznego 2.Oddziaływanie na rynek zagraniczny, nawiązywanie kontaktów z partnerami zagranicznymi 3.Przygotowanie negocjacji kontraktowych: Eksport – przygotowanie oferty (szerokie omówienie zagadnienia ofer...

Oferta handlowa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 84
Wyświetleń: 679

Szanowny Panie, Mamy przyjemność zaoferować Panom wymienione niżej towary po cenach i na warunkach jak niżej. Ważność oferty do 31/12/2003 Nr towaru Określenie towaru Koszty Transportu: Ilość Cena jednostkowa Wartość RX400SSCD Lexus Rx 400 SX 90.000 USD 1 450.000 usd 540.000 USD Warunki dodatko...

Parytet- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 7
Wyświetleń: 371

Parytet-okr.przez siłę nabywcza danej jednostki pieniężnej. Kryteria z Maastricht: poziom inflacji poziom st.% kryterium monetarne swobodne kształtowaniesię kursów walut Kryt.monetarne: →deficyt budżetowy ≤ 3 % PKB (Przychody/wydatki) x 100% ...

PKB- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 49
Wyświetleń: 791

PKB- wartość towarów i usług wraz z amortyzacją, wytworzona w danym okresie na terytorium danego kraju - zarówno obywateli jak i cudzoziemców, liczony na koniec roku/zasób PNB- wartość towarów i usług wraz z amortyzacja wytworzona w danym okresie przez obywateli danego kraju, tez poza granicami Pr...

Pośrednicy w handlu zagranicznym- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 112
Wyświetleń: 854

POŚREDNICY W HANDLU ZAGRANICZNYM Działający na cudzy rachunek i w cudzym imieniu AGENT HANDLOWY- osoba fizyczna lub prawna działająca na cudzy rachunek i w cudzym imieniu, stale pośrednicząca w zawieraniu umów kupna-sprzedaży w ramach posiadanego upoważnienia. Agencja handlowa - gdy zleceniodawca...

Podstawowe mankamenty dotychczasowej polityki gospodarczej w Polsce

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 7
Wyświetleń: 371

Podstawowe mankamenty dotychczasowej polityki gosp.w Polsce: Zbyt wysoki poziom stopy % zarówno w ujęciu nominalnym jak i realnym. Wysokie koszty obsługi długu wewnetrznego spowodowane m.in. wysokimi stopami %. Stosunkowo duży udział kapitału nomadycznego na rynku paierów wartościowych. Znaczny ...

Podstawowe narzędzia realizacji polityki handlowej- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 14
Wyświetleń: 462

PODSTAWOWE NARZEDZIA REALIZACJI POLITYKI HANDLOWEJ I. Oddziałujące na wszystkie podmioty A.Kurs walutowy - jest to cena jednej waluty wyrazona w drugiej walucie Waluta - prawny środek płatniczy obowiązujący na terytorium danego kraju Dewizy- zagraniczne należności denominowane w czekach, wekslac...

Podstawowe teorie kursu walutowego- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 455
Wyświetleń: 2751

Podstawowe teorie kursu walutowego I.Teoria parytetu siły nabywczej : Cassel - przyczyną zakupienia okreslonej waluty zagranicznej jest to, że ma ona za granicą określoną siłę nabywczą, której miarą jest określona ilość towarów i usł...

Podział wpółczesnego świata- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 7
Wyświetleń: 357

Podział wpółczesnego świata: PKB-miernik efektów / sytuacji ekonomicznej Na świecie: PKB=100% suma dóbr finalnych towarów i usług wytworzonych w określonym czasie ; przynależność terytorialna USA co najmniej 40 mln ludzi nielegalnie PNB- przez obywateli zalegalizowanych USA ≈ 26-27 % PKB UE ≈ ...

Popyt na pieniądz- koncepcje

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 28
Wyświetleń: 840

Popyt na pieniądz : 3koncepcje : J.Fishera : MxV = PxT Md-popyt na pieniądz P x T V-szybkość obiegu pieniądza Md = ilościowe P-ceny V równanie T-transakcje Fishera M x V (= const) P= wtedy P zależy od M T (= const) Jak rośnie popyt ...