Popyt na pieniądz- koncepcje

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 847
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Popyt na pieniądz- koncepcje - strona 1 Popyt na pieniądz- koncepcje - strona 2 Popyt na pieniądz- koncepcje - strona 3

Fragment notatki:

Popyt na pieniądz : 3koncepcje :
J.Fishera :
MxV = PxT Md-popyt na pieniądz P x T
V-szybkość obiegu pieniądza Md = ilościowe P-ceny V równanie T-transakcje Fishera M x V (= const)
P= wtedy P zależy od M
T (= const)
Jak rośnie popyt na pieniądz→rośnie inflacja
V = const - kotwica walutowa - podwiązywanie waluty do waluty innego kraju (np. $)
T = cons - w krótkim okresie jest stałe
M - zmniejsza się przez wzrost stóp procentowych i podatkowych
Wzrost stóp % → wzrost depozytów , maleją kredyty.
Obecnie ocena tej koncepcji - raczej negatywna. Ta polityka destabilizuje koniunkturę gospodarczą.
Koncepcja Marshalla (neoklasyczna szkoła ekonomii)
Md= K x Y x P K - skłonność do utrzymywania pieniądza K = 1 / V
Y -- dochód narodowy
Liczenie Y : 2 sposoby
SWAS - wlicznie do PKB wszystkich tow i usług , które kiedykolwiek były wytworzone
MPS - gospodarka centralnie planowana - tylko sfera towarów i usług materialnych (większy wynik)
W Polsce w gosp.centralnie planowanej PKB liczyło się następująco :
PKB = Co + CA + V + M
Co - wartość zużytych surowców
CA - wartość towarów odtworzonych i amortyzacja V - płace
M - wartość dodana
Przy CA , V , M = const PKB zależy tylko od Co. Czyli wzrost zużycia surowców powoduje wzrost PKB , co powodowało nieefektywne wykorzystanie surowców przy pozornie wysokim PKB.
Koncepcja Keynesa:
3 motywy popytu na pieniądz :
Motyw transakcyjny Md= f(Y) Motyw spekulacyjny Md= f(i) zależy od rozwinięcia rynków finansowych Motyw przezornościowy Koncepcja Friedmana : Md = f( Y , i , Df ) Md1 - popyt na pieniądz t....... (?)
Md2- popyt na pieniądz spekulacyjny
Niewykorzystane Md jest przenoszone na popyt spekulacyjny
LM - taka kombinacja stóp procentowych i dochodu narodowego , przy której popyt na pieniądz = podaz na pieniądz.
Często popyt nie jest równy podaży ( punkty A i B )
Punkty A i B - sytuacja niestabilności : może to powodować albo wzrost inflacji albo jej spadek
Punkt A - wszystkie towary i usługi zostały wykupione , podaz na pieniądz jest większa od popytu czyli występuje presja inflacyjna.
Punkt B - popyt na pieniądz przewyższa podaż - pozycja deflacyjna (powinna następować liberalizacja :np.spadek stóp procentowych)


(…)

… środków płatniczych.
Data waluty - termin przedtawienia środka płatniczego nabywcy (spot , forward)
Parytet - ustalony poprzez siłę nabywcza danej waluty - oznacza ilość towarów i usłuk , którew można nabyć za wielokrotność jednostki pieniężnej.
Kurs walutowy - cena jesnej waluty wyrażona w drugiej walucie
Kwotowanie waluty - sposób podawania ceny waluty - 2 rodzaje :
Kwotowanie bezpośrednie - podawanie ceny dolara amerykańskiego w innej walucie 1USD = 1,6000 DM 1,60 00
5 cyfr figury pestki
Gdy zmiana pestki powoduje zmiane figuty BC powinien interweniować , gdyż taka zmiana powoduje już, iż wielu może zyskac lub stracić w wyniku takiej zmiany kursu (głównie chodzi o to , by nie bankrutowały banki komercyjne)
Kwotowanie pośrednie - podawanie ceny danej waluty w dolarach amerykańskich 1DM = 1/ 1,60…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz