Podstawowe teorie kursu walutowego- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 455
Wyświetleń: 2751
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawowe teorie kursu walutowego- opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Podstawowe teorie kursu walutowego I.Teoria parytetu siły nabywczej : Cassel - przyczyną zakupienia okreslonej waluty zagranicznej jest to, że ma ona za granicą określoną siłę nabywczą, której miarą jest określona ilość towarów i usług, jakie można nabyć za pewną liczbę jednostek tej waluty. Przyczyna zaś jej podaży na rynku danego kraju jest dążenie uzyskania waluty narodowej danego kraju ze względu na posiadanie przez nią w tym kraju okreslonej siły nabywczej. W efekcie kurs kurs walutowy będzie zmierzał do poziomu okreslonego przez wzajemny stosunek siły nabywczej obu walut/parytet. Teoria wyjaśnia kształtowania się poziomu kursu w długim okresie.
Cassel był za tym żeby przy ustalaniu siły nabywczej korzystać z koszyka dóbr ustalonego w oparciu o dobra opodlegające wymianie międzynarodowej. Obecnie uzywa się wszystkich dóbr.
II.Teoria elastycznościowa: Pojęcie cen relatywnych jako relacje cen krajowych i zagranicznych towarów i usług wymienianych w skali międzynarodowej. Przy założeniu stałości cen wyrazonych w alucie krajowej i zagranicznej, właśnie zmiany kursu wywołują zmiany relacji cen a wiec determinują rozmiary importu i eksportu. Może to być przyczyną zakłóceń w bilansie handlowym. Wpływ na bilans zależy od elastyczmości popytu i podazy na eksport i import
III.Efekt Fishera - teoria racjonalnych oczekiwań; podstawowe podmioty gospodarcze przy podejmowaniu decyzji analizują dostepne dane i nie popełniają przy tym błędów systematycznych. Teoria twierdzi, że występuje dodatni związek korelacyjny pomiędzy poziomem oczekiwanej stopy inflacji a poziomem nominalnej st.% IV.Teoria parytetu st.% - zakłada się, że występuje wprost proporcjonalna zależność pomiędzy realnym kursem waluty danego kraju a st.%. Przepływ towarów, usług i kapitału muszą się wzajemnie równowazyć. Istota parytetu st% sprowadza się do pokazania zalezności pomiędzy różnicą st a oczekiwana deprecjacja danej waluty.
V.Zasobowe teorie kursu walutowego dotyczy krótkiego okresu, kurs walutowy traktowany jest jako cena aktywu
teoria portfolio - kurs walutowy jest zmieniajacą się relatywnie ceną zasobów krajowych i zagranicznych, zmiany kursu sa zas efektem zmian w popycie albo zmian podaży składników portfela
modele monetarne - pieniądz jako czynnik kształtowania ceny aktywów i kursu walutowegp
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz