Pośrednicy w handlu zagranicznym- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 112
Wyświetleń: 854
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pośrednicy w handlu zagranicznym- opracowanie - strona 1 Pośrednicy w handlu zagranicznym- opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

POŚREDNICY W HANDLU ZAGRANICZNYM
Działający na cudzy rachunek i w cudzym imieniu
AGENT HANDLOWY- osoba fizyczna lub prawna działająca na cudzy rachunek i w cudzym imieniu, stale pośrednicząca w zawieraniu umów kupna-sprzedaży w ramach posiadanego upoważnienia.
Agencja handlowa - gdy zleceniodawca (pryncypał, patron) upoważnia osobę fizyczną lub prawną do aktywnego poszukiwania dla niego klientów, zbierania zamówień i prowadzenia wstępnych rozmów handlowych.
Agent - samodzielny kupiec
zwykły
generalny - większy obszar, posiada prawo wyłączności, może zatrudniać subagentów
Zawiera umowę przedwstępną w formie:
listu prowizyjnego, w którym określa się:
rodzaj towarów
wysokość prowizji
zakres uprawnień stron
gentleman's agreement i umowa wstępna
Umowa agencyjna - podstawa działania agenta. Zawiera:
przedmiot umowy
klauzulę arbitrażową
obowiązki i uprawnienia stron
klauzulę konkurencyjności - zakaz pracy z innymi klientami
klauzulę wyłączności - zleceniodawca powierza swoje interesy tylko jednemu agentowi na danym terenie
strukturę wynagrodzenia prowizyjnego
upoważnienie agenta do działania w imieniu i na rachunek pryncypała
Wynagrodzenie:
prowizja - procent od obrotu
wynagrodzenie za dodatkowe czynności
del credere - za ponoszenie odpowiedzialności za wypłacalność klienta
Obowiązki agenta:
przestrzeganie instrukcji patrona i konsultowanie się z nim
załatwianie reklamacji i serwisowanie produktu
ochrona marki
niedopuszczanie do kolizji interesów agenta i patrona
Obowiązki patrona:
składanie agentowi ofert na artykuły objęte umową
informowanie o jakości i ilości materiałów w dyspozycji agenta
przekazywanie opłat prowizyjnych, wynagrodzenia
zwrot agentowi uzasadnionych wydatków
2. CIF-AGENT - działa w cudzym imieniu i na cudzy rachunek, ale zawiera umowy z różnymi eksporterami. Często też działa na zlecenie grupy importerów. Zachowuje duży stopień niezależności. Wysoce wyspecjalizowany (działa w jednej branży, ma bogate doświadczenie).
MAKLER HANDLOWY - pośredniczy odpłatnie w zawieraniu transakcji w cudzym imieniu i na cudzy rachunek.
makler urzędowy - ściśle powiązany z jakąś organizacją
makler wolny


(…)

… sprzedaż lub kupno po określonej cenie (minimalnej lub maksymalnej).
Umowa komisu określa:
strony
przedmiot transakcji
ceny
zasady współpracy
odpowiedzialność za wady
zasady ubezpieczenia towaru
zwrot kosztów poniesionych przez komisanta
Wynagrodzenie komisanta:
prowizja od wartości transakcji
nadwyżka ceny sprzedaży nad ustaloną w umowie
KONSYGNATARIUSZ - w umowie konsygnacyjnej konsygnator zleca mu sprzedaż towaru ze składu konsygnacyjnego.
Umowa konsygnacyjna - połączenie umowy komisu z umową składu.
Precyzuje:
kto prowadzi skład
koszty składowania
kto ponosi koszty ubezpieczenia
Składy konsygnacyjne - powstają w strefach wolnocłowych
Działający na własny rachunek i we własnym imieniu
DEALER / DYSTRYBUTOR - ponosi pełne ryzyko działalności. Może uzyskać od eksportera wyłączność.
Sprzedaje…

określenie towarów
zakres napraw gwarancyjnych
używanie znaków handlowych
zakres ubezpieczeń
Pozostali
COMPRADOR - w Azji, podobnie jak makler
BROKER - pośredniczy między jobberami a osobami spoza rynku
JOBBER - członek giełdy. Działa na własny rachunek i ryzyko, a w handlu zagranicznym pośrednik przy transakcjach okazjonalnych.
DYSTRYBUTOR - hurtownik będący częścią sieci dystrybucyjnej firmy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz