Pośrednicy w handlu zagranicznym - omówienie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 147
Wyświetleń: 903
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pośrednicy w handlu zagranicznym - omówienie - strona 1 Pośrednicy w handlu zagranicznym - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Pośrednia działalność handlowa na rynkach zagranicznych Dystrybutor powiązany z producentem długookresową umową dystrybucyjną,
wyłączne prawa do oferowania i sprzedaży wyrobów na określonym terytorium,
możliwość sprzedaży pod marką dostawcy lub własną, jeżeli kupuje towary anonimowe.
Hurtownik
odrębna umowa na każdą transakcję kupna sprzedaży,
nie korzysta z towarowej i geograficznej wyłączności.
Komisant działa we własnym imieniu,
nabywa prawa i obowiązki dotyczące czynności, które wykonuje zgodnie z umową zawartą z komitentem,
za dokonanie transakcji otrzymuje prowizję w ustalonej wysokości,
z umowy komisowej korzystają bardzo często hurtownicy.
Konsygnatariusz prowadzi działalność w oparciu na umowie o skład konsygnacyjny,
kupiec mający swoją siedzibą na obcym rynku, sprzedaje ze składu towary otrzymane od zleceniodawcy,
umowa konsygnacyjna składa się z umowy komisu i umowy składu,
Dealer działa na cudzy rachunek zasadniczo, chociaż możliwe jest również działanie na własny rachunek,
towar sprzedawany jest nabywcom ostatecznym, w określonych sytuacjach może występować dealer generalny, który ma swoich subdealerów. Agent
działa na podstawie umowy agencyjnej,
może występować jako przedstawiciel stron,
do zadań należy wyszukiwanie nabywców na towary reprezentowanej firmy, prowadzenie określonej działalności promocyjnej, zbieranie i przekazywanie zleceniodawcy wszelkiego rodzaju informacji przydatnych mu do prowadzenia działalności,
może działać na zasadzie wyłączności, również może posiadać subagentów.
Makler prowadzi działalność na podstawie jednorazowego zlecenia, może współpracować jednocześnie z wieloma zleceniodawcami, działalność w wyspecjalizowanym obrocie,
może być powiązany z określoną instytucją lub też nie. Pośrednicy w handlu zagranicznym działający na własny rachunek
Działalność polega na zakupie towaru od producenta przy zaangażowaniu własnego kapitału. Wiąże się to z ponoszeniem pełnego ryzyka związanego z dalszą odsprzedażą towaru
na cudzy rachunek
Transakcje kupna-sprzedaży realizowane są na rachunek mocodawcy bez konieczności angażowania własnego kapitału i ponoszenia związanego z tym ryzyka
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz