Międzynarodowe stosunki gospodarcze - strona 11

Pośrednicy w handlu zagranicznym

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 497
Wyświetleń: 2492

2. Pośrednicy w handlu zagranicznym Na rynkach zagranicznych przedsiębiorstwo może działać samodzielnie lub z wykorzystaniem pośredników. Ze względu na zakres obowiązków i uprawnienia, pośredników należy podzielić na działających: ⇒ na cudzy rachunek i w cudzym imieniu, ⇒ na cudzy rachunek i w...

Realizacja kontraktu- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 133
Wyświetleń: 896

5. REALIZACJA KONTRAKTU. a) pozwolenie na wywóz towaru; b) przygotowanie towaru do wysyłki przez producenta (dokładne omówienie przy rozdziale kontrakt); c) odbiór towaru (patrz rozdział kontrakt); d) spedycja i transport towarów (m.in. organizacja aparatu spedycji międzynarodowej, proces spe...

Ryzyko kursu walutowego- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 0
Wyświetleń: 518

RYZYKO KURSU WALUTOWEGO Ryzyko kursowe - w związku z niekorzystnymi zmianami kursów walutowych może nastąpić zmniejszenie należności lub wzrost zobowiązań w transakcjach zagranicznych w przeliczeniu na walutę krajową. Wystąpienie tego ryzyka...

Sposoby i instrumenty przywracania równowagi na tle teorii handlu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 49
Wyświetleń: 644

Sposoby i instrumenty przywracania równowagi na tle teorii handlu - neoklasycy szczególny nacisk kładą na mechanizm kursu walutowego, nie uwzględniali roli państwa, zmian dochodu, zatrudnienia i towarzyszących tym zmianom efektów mnożnikowych. Keynes wprowadził do literatury tzw dynamiczne ujęcie ró...

Stopa procentowa- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 7
Wyświetleń: 448

Stopa %: główny instrument polityki pieniężnej przez stope % kraj , władza monetarna wpływa lub stara się wpływac na poziom inflacji z reguły gdy mamy do czynienia z inflacja monetarną→stopy zwyżkują a, a gdy z dezinflacja : stopy % sa obniżane. Kapitał oczekiwany Cena nominalna akcji = koszt e...

Unia Europejska- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 0
Wyświetleń: 322

Unia Europejska: Przyczyna powstania: → militarno-polityczne : ucywilizowanie Niemiec (silni w produkcji stali i węgla) . Powstała Europejska Wpólnota Węgla i Stali → wpłynięcie n a ograniczenie produkcji. → ZSRR : silny po wojnie, obawa pochodu żolnierzy radzieckich ze wschodu na zachód, obawa k...

Wytwarzanie- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 0
Wyświetleń: 476

Korea - K Ghana - G Kakao - K Ryż - R Czynnik wytwórczy : praca 200 jednostek I.przypadek-różnica w kosztach wytwarzania: Wydajność: Kakao Ryż Ghana 10 20 Korea 40 10 W Korei na wyprodukowanie 1 jedn.kakao potrzeba 40 jedn. Pracy , W rezultacie : wykorzystanie czynnika wytwórczego : ...

Eksport kapitału nie powoduje przeniesienia prawa do jego własności -o...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Krzysztof Szaflarski
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 7
Wyświetleń: 238

Eksport kapitału nie powoduje przeniesienia prawa do jego własności Formy transferu kapitału Kryterium formy lokat Kryterium własności kapitału Kryterium czasu, na jaki lokowany jest kapitał kapitał kapitał kapitał kapitał krótkoterminowy pożyczkowy produkcyjny prywatny kapitał publiczny (do rok...

Kierunki oddziaływania importu kapitału na wzrost DN -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Krzysztof Szaflarski
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 0
Wyświetleń: 462

Kierunki oddziaływania importu kapitału na wzrost DN wzrost DN (wytwórczego) zwiększenie zatrudnienia zwiększenie wydajności pracy stworzenie nowych mechanizm mnożnika mocy produkcyjnych inwestycyjnego wzrost inwestycji mechanizm wzrost wiedzy technologicznej oraz rezonansu technicznej sprawno...

Mnożnik handlu zagranicznego -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Krzysztof Szaflarski
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 98
Wyświetleń: 756

Mnożnik handlu zagranicznego - krańcowa skłonność do konsumpcji (określa ona jaka część dodatkowego dochodu przeznaczona jest na konsumpcję) - krańcowa skłonność do