Sposoby i instrumenty przywracania równowagi na tle teorii handlu

Nasza ocena:

5
Pobrań: 63
Wyświetleń: 693
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sposoby i instrumenty przywracania równowagi na tle teorii handlu - strona 1

Fragment notatki:

Sposoby i instrumenty przywracania równowagi na tle teorii handlu - neoklasycy szczególny nacisk kładą na mechanizm kursu walutowego, nie uwzględniali roli państwa, zmian dochodu, zatrudnienia i towarzyszących tym zmianom efektów mnożnikowych. Keynes wprowadził do literatury tzw dynamiczne ujęcie równowagi i mechanizmy mnoznikowe. Później pojawia się teoria absorpcji i przesunięcia w strukturze popytu(Mundell, Fleming, Corden) która głosi, że w warunkach pełnego zatrudnienia dewaluacja waluty krajowej wpływa nie tylko na zmiany cen krakowych i zagranicznych ale również na na zmiany relacji popytu i struktury wydayków na towary i usługi bedące przedmiotem obrotu miedzynarodowego w stosunku do tych, które nie są przedmiotem tego obrotu. Współcześnie mamy teorie monetarna i racjonalnych oczekiwań (Friedman) , która wychodz z założenia, że w otaczającym nas świecie mamy doczynienia z coraz większą internacjolizacją rynków towarów i usług oraz czynników produkcji, w tym kapitału i wiedzy technicznej. W konsekwencji podstwowe znaczenia nabiera fakt, jak kształtuje się relacja pomiędzy krajowym wzrostem podaży pieniądza a realnym i efektywnym popytem.Kraje nadwyżkowe to tam gdzie Dna pieniądz S pieniądza. Autorzy teorii racjonalnych oczekiwań wychodzą z założenia, że wskutek utrzymywania się oczekiwań inflacyjnych inflacja rośnie wolniej, nizby tego można oczekiwac na podstawie tempa wzrostu podaży pieniadza
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz