Ryzyko kursu walutowego- opracowanie

Nasza ocena:

5
Wyświetleń: 518
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ryzyko kursu walutowego- opracowanie - strona 1 Ryzyko kursu walutowego- opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

RYZYKO KURSU WALUTOWEGO Ryzyko kursowe - w związku z niekorzystnymi zmianami kursów walutowych może nastąpić zmniejszenie należności lub wzrost zobowiązań w transakcjach zagranicznych w przeliczeniu na walutę krajową. Wystąpienie tego ryzyka jest zależne od tego czy podmioty mają należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych. , tj utrzymywać otwartą pozycje walutowa oraz rzeczywiste kszatłtowanie się kursów musi obiegać od ich stanu oczekiwanego.
Inflacja- gdy zbyt dużo pieniadza w obiegu, zwiększaja się st% Podatki to przymusowe świadczenie na rzecz państwa. Pełnia funkję: fislaną, redystrybucyjną, stabilizacyjną, stymulacyjną
BILANS PŁATNICZY to zestawienie wszelkich płatności rezydentów danego kraju i zza granicy. Składa się z : BOB ( BH +BU + BOM) Zadłuzenie wewnetrzne kraju powinno być nie wieksze niż 60% PKB /W polsce współczynnik zadłuzenia 9% a powinno max 5%
BOK stanowi zestawienie sald z operacji rynku pienięznego i kapitałowego. W Polsce jest + bo istnieja duze stopy zwrotu(narzedzie do walki z inflacją i przyciągnięcia kapitału). Niedługo deprecjacja złotego będzie miała ujemny wpływ na BOK BOD Jest to porównanie wydatków i wpływów, należności i zobowiazań zagranicznych. Rozliczenia te przeprowadzane sa przez bank centralny w celu wyrównania pozycji bilansu płatniczego. Możemy mieć doczynienia z :
transakcjami autonomicznymi czyli BOK i BOB. Możemy mieć to doczynienie z równowagą pozorną(bank dokonuje transakcji wyrównawczych) i równowaga rzeczywistą
transakcjami wyrównawczymi - wszystkie wpływy i wydatki dokonywane przez BC, których celem jest pozyskanie środków na sfinansowanie deficytu BOB lub BOK
Saldo dodatnie- w krótkim okresie wzrost popytu na pieniadz i wzrost kursu ( przy stałej jego podaży). Zwiększony popyt powoduje że BC zaczyna skupowac $ za zł ; jest to impuls inflacyjny
Saldo ujemne trzeba posiadac zagraniczne środki platnicze, BC zaczyna skupować zł i sprzedawać pieniądz zagraniczny. Nastepuje ubytek rezerw dewizowych i spadek pieniadza krajowego w obiegu co stanowi impuls deflacyjny
Przyczyny nierównowagi Bilansu Płatniczego terms of trade - jest to relacja ceny towarów importowanych i eksportowanych; gdy rosna ceny towarów eks a spadajaceny imp wówczas wystepuje nadwyzka w bilansie płatniczym ( wpływ wydajności pracy i w krótkim okresie polityki monetarnej)
PKB szybkie tempo wzrostu prowadzi do ujemnego salda bilansu płatniczego
Magiczny czworobok: tempo wzrosto gospodarczego, BP, bezrobocie, inflacji
Parwo Ocuna - jeśli chce się zmniejszyc co rok bezrobocie o 1% tempo wzrostu gospodarczego nie powinno być mniejsze niż 4-4,5%
Kurs walutowy - aprecjacja waluty pogorszenie BP


(…)

… gospodarczego, BP, bezrobocie, inflacji
Parwo Ocuna - jeśli chce się zmniejszyc co rok bezrobocie o 1% tempo wzrostu gospodarczego nie powinno być mniejsze niż 4-4,5%
Kurs walutowy - aprecjacja waluty > pogorszenie BP
Deprecjacja waluty > polepszenie BP
Automatyczne mechanizmy przywracania równowagi Mechanizm cenowy - przyjmuje się założenie konkurencji doskonałej, i brak różnic w elastyczności cenowej D i S…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz