Podstawowe narzędzia realizacji polityki handlowej- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 462
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawowe narzędzia realizacji polityki handlowej- opracowanie - strona 1 Podstawowe narzędzia realizacji polityki handlowej- opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

PODSTAWOWE NARZEDZIA REALIZACJI POLITYKI HANDLOWEJ
I. Oddziałujące na wszystkie podmioty
A.Kurs walutowy - jest to cena jednej waluty wyrazona w drugiej walucie
Waluta - prawny środek płatniczy obowiązujący na terytorium danego kraju
Dewizy- zagraniczne należności denominowane w czekach, wekslach, poleceniach przelewu, walucie
Data waluty jest to czas dostarczenia danej waluty
Rynek walutowy jest to zespół związków i zależności wedle których dokonuje się transakcji kupna/sprzedaży jednej waluty za drugą Rynek dewizowy to rynek na którym dokonuje się transakcji walutami miedzynarodowymi
Parytet jest to stosunek wymienny jednej waluty na inną, ustalany w oparciu o siłe nabywczą
Rodzje kursów:
stały - ustalany o parytet iły nabywczej jednej jednostki pieniężnej z pewna korektą wahań
zmienny(płynny) - kształtowany w oparciu o gre podazy i popytu
sztywny - bez mozliwości zmian korekcyjnych, stosowany w państwach z wysokim poziomem inflacji , słuzy zmniejszeniu wahań walutowych( na krótko tak, na długo nie)
System Bretton-Woods - 1944 -73 zwiazany z brakiem mozliwosci wycofania nadmiernej ilości pieniadza powstałej po wojnie
jedyna waluta wymienialna na złoto jest $ ; 1 uncja=35$, system walutowo-dewizowy w miejsce sztabowo-złotowego. W obawie o zmniejszającą się ilość złota i mozliwosć niewypłacalności wprowadzono SDR ( zapisy na kontach odzwierciedlające złoto 20% posiadanych udziałów, rozliczenia pomiedzy krajami odbywały się na zasadzie clearingu)
IMF & Bank Światowy - pełnia one funkcje
regulacyjną określenie zasad funkcjonowania systemów finansowych, okreslenie poszczególnych współczynników(np.relacja polityki pienięznej do rozwoju gospodarczego)
monitoringu - związana z kontrola wykonania zaleconych działań
kredytowa - wspieranie finansowe krajów, pod warunkiem że kraje te będą przestrzegać zaleceń tych instytucji (środki 3-4% tańsze od innych i o długim terminie spłaty)
Currency board - to instytucje zarzadzajace walutą w następstwie przejęcia funkcji BC jeśli ten nie radzi sobię z sytuacja. CB emituje pieniądze w oparciu o wpływającą do, na podstawie eksportu, kraju walutę obcą $
Płynne kursy walut Obecnie obowiazuje system walutowo - dewizowy oparty o płynne kursy walutowe
OPEK - kraje należące do OPEK nie chciały przyjmować innych walut tylko $. Natomiast USA było tak pewne Bretton W. Że system rezerwy federalnej wypuścił wiecej dolarów niż pozwalało na to posiadane złoto - petrodolary
Kwotowanie - jest to sposób przedstawinia ceny jednej waluty za pomocą innej waluty. Bezpośrednie - gdy walutą podstawową jest USD


(…)


Kwotowanie - jest to sposób przedstawinia ceny jednej waluty za pomocą innej waluty. Bezpośrednie - gdy walutą podstawową jest USD
Pośrednie - gdy walutą podstawowa jest waluta danego kraju
Ruchy kursów walutowych Aprecjacja waluty - wzrost kursu w długim okresie
Rewaluacja waluty - jednorazowy wzrost
Deprecjacja waluty - spadek ceny waluty w długim okresie
Dewaluacja - spadek ceny jednorazowy
Kurs walutowy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz