Czy i dlaczego opłaca się prowadzić wymianę międzynarodową- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 7
Wyświetleń: 609
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Czy i dlaczego opłaca się prowadzić wymianę międzynarodową- opracowanie - strona 1 Czy i dlaczego opłaca się prowadzić wymianę międzynarodową- opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Czy i dlaczego opłaca się prowadzić wymianę międzynarodową?
Y = C + I + G + ExN
A
1)Teoria Heckshela-Ohlina
Przyczyną handlu międzynarodowego nie jest różnica w wydajności czynników wytwórczych , ale różne wyposażenie w czynniki wytwórcze.
Przyczyną jest obfitość lub brak czynnika wytwórczego → w rezultacie rośnie lub spada cena czynnika wytwórczego → konkurencyjność.
Kraj powinien specjalizować się wprodukcji tych towarów i usług , w których wykorzystanie posiadanego przez niego w dużej obfitości czynnika jest największe.
2)Paradoks Leonfielda:
USA w latach 25-70 - głównie importer dóbr kapitałowych , a ekporter towarów o dużej zawartości czynnika pracy. (głównie rolnej)
Przeciwieństwo do teorii Hechshela-Ohlina , więc dlatego paradoks.
3)Teoria cyklu życia produktu R.Vernan
Dla obu grup kryteriów wymiana międzynarodowa jest teoretycznie zjawiskiem korzystnym.
4)Koncepcja luki technpologicznej → nierównomierny rozwój technologiczny → rozwój wymiany międzynarodowej. Luka technologiczna : nie powoduje rozwarstwiania się między krajami.
W rzeczywistości : luka technologiczna pogłębia się
5)Nowa teoria handlu : A.Chandler
Odejście od ekonomii klasycznej. Wspieranie pozycji firmy przez np.udzielanie tańszych kredytów , zamówienia publiczne.
6)Teoria konkurencji (koncepcja neoczynnikowa M.Portera ?)
Strategia firmy i nastawienie na konkurencję
Wyposażenie w czynniki wytwórcze
Odpowiednie warunki popytowe
Wspierające inne sektory
Odpowiednie warunki popytu - związane głównie z koniunkturą gospodarczą.
Najlepszym testerem na produkty na rynki zagraniczne jest rynek krajowy.
Test : gdy wysoki PKB.
Kraj , który chce osiągnąć sukces na arenie międzynarodowej musi mieć dobrą koniunkturę w kraju.
Wspierające inne sektory : silne współpraca.
2 filozofie: →finansowa : USA nastawione na inwazję finansową
→przemysłowa : odwrotnie jest w Japonii (politechniki)
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz