Międzynarodowe stosunki gospodarcze - strona 8

Pozostałe sądy międzynarodowe

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 14
Wyświetleń: 679

(pozostałe sądy międzynarodowe): Od 2003 roku zaczyna działać MTK, czyli Międzynarodowy Trybunał Karny (ICC - International Criminal Court). Jest to sąd, który powstał dość...

Prawa narodów i mniejszości narodowych

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 7
Wyświetleń: 602

(prawa narodów i mniejszości narodowych): Naród - to takie grupy ludzi, które różnią się od innych grup ludzi narodowością. Narodowość - zespół cech charakterystycznych dla jednego narodu, który odróżnia jeden naród od drugiego. Cechy narodowości: Abstrakcyjne (psychologiczne) -

Prawo międzynarodowe publiczne - geneza i stan obecny

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 0
Wyświetleń: 385

(Prawo międzynarodowe publiczne - geneza i stan obecny): Prawo to jest silnie związane ze stosunkami międzynarodowymi. A dlaczego to prawo jest publiczne - bo jest społeczność międzynarodowa, jej elementy (6.ooo - z poprzedniego wykładu) - to publiczna, ono reguluje stosunki między jednostkami, org...

Przedawnienie w stosunkach międzynarodowych

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 0
Wyświetleń: 630

(przedawnienie w stosunkach międzynarodowych): Przedawnienie - jest to przypadek, gdy przeżyła się co do czasu jakaś norma lub gdy została zaniechana luba zastąpiona nową, np. układ z 23 lipca 1952 roku o EWWiS wygasa po 50 latach (liczy się od dnia wejścia w życie). Ratione temporis - klauzula ok...

Rosja w epoce postzimnowojennej. Problem niemiecki po II Wojnie Świato...

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 21
Wyświetleń: 623

Rosja w epoce postzimnowojennej Kwiecień 1996 rok - ZBiR (Stowarzyszenie Suwerennych Republik) (23 maja 1997 roku podpisanie statutu organizacji) 8 grudnia 1991 roku - powstaje WNP (Białoruś, Rosja, Ukraina), dołączają Azerbejdżan, Armenia, Kazachstan, Kirgizja, Mołdawia, Tadżykistan, Turkmenistan...

Stosunki międzynarodowe

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 42
Wyświetleń: 588

Stosunki międzynarodowe - ogół reakcji, czyli wzajemnych spotkań interakcji, zachodzących pomiędzy jednostkami w społeczności międzynarodowej, polegających na wymianie materii i idei w środowisku międzynarodowym: wymiana materii - rzeczy, towarów (sprzedaż, kupno); wymiana idei (filozofii, nauki, sz...

Terroryzm międzynarodowy

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1260

(terroryzm międzynarodowy): Terroryzm w ideologicznej podstawie rozpoczął się w latach 60-tych. Bunt w 1968 roku młodzieży akademickiej w Europie (także Warszawa, Praga). Ideolodzy terroryzmu (Francja): Daniel Cohn-Bendit (czerwona linia) - cele grup terrorystycznych powinny być osiągnięte drogą ...

Terytorium państwa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1022

Terytorium może być lądowe, morskie, powietrzne. Przedmiot władzy państwowej: Dominium (integralność terytorialna): to nie kolonia, tu jest władza, posiadanie, bycie nad czymś, występuje własność. Integralność terytorialna jest przejawem zewnętrznym, całość, niepodzielność terytorialna. Przejawy o...

Ustalanie kursu walutowego- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 7
Wyświetleń: 392

Ustalanie kursu walutowego : Metoda podwójnej ceny : two-way price- z jedne strony cena zaku[u , z drugiej strony cena sprzedaży Zasada 5 cyfr ; Kursy krzyżowe : Cena zakupu(1) cena sprzedaży(2) Zał,że : 1USD = 1,8351 1,8358 DM 1USD = 5,7632 5,7683 FR Patrzymy z punktu widzenia banku : (2)cena z...

Międzynarodowe stosunki gospodarcze- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 175
Wyświetleń: 483

Międzynar. podział pracy - jest zjaw hist. i stanowi szczególną formę ewolucji społ. podziału pracy, dokonującego się między podm. prowadzącymi dział. gosp. w obrębie różnych organizmów państ. Zaistniał on, gdy proc. społ. podziału pracy osiągnął poz., przy którym asortymentowy i iloś ↑ prod. przekr...