Światowy system handlu- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 84
Wyświetleń: 602
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Światowy system handlu- opracowanie - strona 1 Światowy system handlu- opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Światowy system handlu - rozwój systemu światowego handlu :
Od A.Smitha do wielkiej depresji
Lata 47-79 : GATT : liberalizacja handlu a wzrost ekonomiczny (obniżenie ceł)
Lata 1980-93 : presja protekcjonistyczna
Runda urugwajska ( liberalizacja handlu, globalizacja, integracja) i światowa organizacja handlu (WTO)
Interwencjonizm państwowy:
Argumenty polityki przemawiające za polityką interwencjonizmu :
Ochrona miejsc pracy
Ochrona rodzimego przemysłu
Bezpieczeństwo narodowe
Odwet
Argumenty ekonomiczne:
Niedojrzały przemysł krajowy
Srategia gospodarcza
Polityka handlowa:
Umiejętność stosowania instrumentówmających na celu polepszenie pozycji kraju względem innych krajów.
Cele polityki :
Ilościowe : związany jest z kształtowaniem odpowiedniej iliści eksportu i importu towarów , usług i kapitału.
Jakościowe : związane z odpowiednim kształtowaniem relacji cen towarów eksportowanych do towarów importowanych (terms of trade)
Ochrona własnego przemysłu
Instrumenty polityki handlowej :
instrumenty , które oddziaływują na wszystkie podmioty gospodarcze :
pieniądz i polityka pieniężna
kurs walutowy
stopa procentowa
budżet państwa podatki i polityka fiskalna
ceny
instrumenty , które oddziaływują tylko na te podmioty , którew biorą udział w wymianie międzynarodowej:
cła i opłaty celne
ograniczenia parataryfowe
ograniczenia pozataryfowe
Pieniądz i polityka pieniężna:
Pieniądz - instrument finansowy spełniający 4 kryteria :
miernik wartości Jeżeli pieniądz spełnia te wszystkie środek cyrkulacji kryteria poza 1 krajem→staje się
środek gromadzenia rezerw pieniądzem światowym.
środek płatniczy
Kryteria pieniądza światowego :
gdy kraj emisji ma odpowiednio duży PKB ,
duży udział w handlu międzynarodowym , odpowiednio stabilną cenę (inflacja ) , odpowiednio duże i rozwinięte rynki finansowe Pieniądzem światowym jest kraj , którego saldo obrotów bieżących jest ujemne.Jest to Dolar. Na tej podstawie nie można uznać Euro - przyjmując łącznie saldo wszystkich 12 państw, gdyż mają one w sumie saldo dodatnie.
Szwajcaria ma walutę międzynarodową- mimi że nie spełnia tych 4 kryteriów , gdyż nie tylko względy ekonomiczne decydują o tym , czy dana waluta jest międzynarodowym pieniądzem. Duże znaczenie : mogą odgrywać względy polityczne (Chiny przyjęły franka szwajcarskiego jako walute rozliczeniową)
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz