Funkcje waluty międzynarodowej - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1141
Wyświetleń: 2947
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Funkcje waluty międzynarodowej - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

Dr. Ewa Feder – Sempach
Seminarium licencjackie
Pytania egzaminacyjne
7. FUNKCJE WALUTY MIĘDZYNARODOWEJ
Waluta międzynarodowa – pieniądz który jest powszechnie i w długim okresie używany do wzajemnych rozliczeń między krajami trzecimi,
gdzie żaden z tych krajów nie jest krajem emitującym.
Do lat 60 XX wieku walutą międzynarodową można było nazwać funta szterlinga i dolara. Obecnie walutami międzynarodowymi są dolar
amerykański i euro.
FUNKCJE
SFERA PRYWATNA
Miernik wartości
Waluta faktorowana handlu i kwotowanie cen
Środek płatniczy
Środek akumulacji
Waluta płatności tzw. waluta przejścia na rynku
dewizowym
Składniki płynności międzynarodowej
SFERA OFICJALNA
Denominator systemu kursów
walutowych
Waluta interwencyjna
Waluta rezerwowa
Warunki, które muszą być spełnione aby pieniądz mógł być walutą międzynarodową:
 Musi to być waluta dużego kraju, którego udział w światowym handlu towarami i usługami oraz w obrotach kapitałowych jest znaczący
 Kraj emitujący tę walutę musi zapewnic dostateczną podaż waluty międzynarodowej dla potrzeb gospodarki światowej
 Stabilna wartość pieniądza w długim okresie
 Pełna wymienialność pieniądza międzynarodowego na inne składniki oficjalnych rezerw
 Rynek finansowy kraju emitującego musi być duży, dobrze rozwinięty, przejrzysty o niskich kosztach transakcyjny. Tylko dwie waluty
spełniają te waluty: USD i Euro.
 Liberalna polityka kraju emitującego pieniądz międzynarodowy w stosunku do przepływów kapitałowych i posługiwania się pieniądzem
poza granicami kraju. Ten warunek spełnia tylko gospodarka amerykańska.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz