Opracowane definicje

Nasza ocena:

5
Wyświetleń: 595
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Opracowane definicje - strona 1 Opracowane definicje - strona 2

Fragment notatki:

Weksel - pap wart o określ przez pr formie w którym wystawca albo sam przyrzeka zapłątę określ sumy $ albo poleca zapłatę os 3ciej. Wystawca-bezwarunkowa odp za zapłatę. abstr-ważność zobo nie zależy od stos pr bezwar-niezal zobo wynikających ze stos wekslowego od
spełnienia jakichkolwiek war samodziel zobo-każdy podpisany na W jest zobo solidarność posiadacz może doch roszczeń od każdego podpisanego. F-je: kred-odroczony term płatności, obiegowa- przenosz praw, płat, refin-dysk, gwar-zabezp wypłaty przez wszystkie podpisane os. Strony: Trasant-wystawca, Trasat-płatnik W. Remitent- os wskazana na W. Awalista-poręcza W lub jego cześć. ew domicyl-gdy płatność w miejscu zamieszkania os 3ciej
Rekta-wyłączenie obiegowego char W zapis-imienny "bez prawa indosowanie" Przeniesienie takiego W przez cesje.Loro-rach b.zagr w b.kraj Nostro-rach b.kraj u korespondenta zagr\
Aukcjonariusz - dostawca tow-właściciel Aukcjonator- org aukcji
Dok w transp lądowym międzynar kolej list przewoz (SMGS, CIM)-imeinny, niezbywalny, nie przenośny, nie pap wart. międzynar samoch list przewoz (CMR)-jw. musi byc z SAD., karnet TIR, borderou-przesyłki zbiorowe
Konosament - pap wart - przyjęcie tow na statek - zbywalny, przenośny,posiadacz jest właścicielem tow. Przenoszenie praw (K.imienny - cesja; K.na okaziciela - wręczenie; K. na zlecenie - indos)wystawiany na pods kwitu sternika Rodz a)brudny-uszkodz tow(nie pap wart) b)czysty - tow ok. c)na tow załadowane-jesli czysty to pap wart.Moze byc zabezp kred
d) na tow przyjęte do załadunku-nie pap wart-można wycofać e) zwykły-1na podróż f)przeładunkowy-armat robi przeładunek g)bezpośredni- gdy droga morska jest tylko etapem
h)zbiorowy i) spedytorski - gdy tow oddaje spedytor a nie załadowca j)liniowy k)czarterowy
l)lokalny) ł)k.FIATA m)rzeczny
Dok ubezp: A) polisa - ubezpieczyciel, ubezpieczony, stkładka...[p.jednostkowa (1os, 1no ryzyko) imienne, na okaz, na zlec - p. generalna - zwykła (gr określ podm i ryzyk), obrotowa(całość trans-ryzyk), ospisowa(z góry określa sie il trans) - nota pokrycia (marklerska nota kryjąca)-makler ubezp możę ja wystawić-dow zgłoszenia tow do ubezp
trans wiązane a)poziome-uzal sprz/kup1go dobra od kup/sprz innego ex-im im-ex b)pionowa-uzal sprz/kup 1go dobra od jednoznacznej sprz/kup innego
Giełda:znaczenie: regulator cen,podm okreś stand jakości i normy etycz, czynnik okreś
pożądana wlk prod, zmniejszają ryzyko fin i biz, przez regulacje chronią przed pows karteli, kreują popyt na nowoczesne rozw informat, innowacyjność form-rozw prawa, atrakcyjny partnert dla sys bank., Zas działania: Markler-zawod pośr, członek-pr do uczest w sesjach, bierne i czynne pr, zniżki i prowizje, niepełni czł-bez praw i zniżek, goście-transak dok przez maklerów i człon, Nad giełdą-zgromadzenie czł-rada giełdy,zarz(rada dyr), kom.dyscyp,rozjemcza.Rada G-zarządza,a na bież zarządza-zarząd, Izba rozrach-3cia str-rozliczanie i gromadzenie depozytów,reg dostaw, prowadzenie rap handl. Skład tow-bada tow.


(…)

… przy zawieraniu kontr albo przyjęty jednol spos interpret terminologii handl. nie moze być sprzeczny z normami bezwzgl.
a) w zal od umowy [tow, transp, ubezp] b)zasięg-powszech,lokal c)skala-ogólny, branżowy.
Indosant-os.która odstępuje swoje prawa do W na rzecz indosariusza (1szym indosantem tylko remitent) Inkaso dok-polega na wydaniu dok handl import(przez b.im) w zamian za zapłatę ust sumy $ lub zabezp zapłaty (np akcept W ciągnionego) Strony: zleceniodawca(EX), B.zlecen, bank inkasujący(b.im), płatnik (Im); Schemat: 1.ex przekaz dok do inkasa (b.ex); 2.b.ex przekaz dok i instrukcje inkasa do b.im; 3.b.im potwierdza otrzymanie instr inkasa; 4.przekaz im dok z zamian za zap (bez prawa ogądania tow); 5.b.im->b.ex -info o zapł; 6.b.ex->ex-zapłata
faktoring wykup nal kraj i ex z odroczonym term płatności…
… dysk. Dyskonto - za cały okres z góry. Ryzyko jest
ograniczane przez ins forfaitingowe (gł b), przez wymaganie dod poręczenie na wekslu przez b im. akredytywa uwarun forma płatn w h zagr - pis zobo B, który ją otworzył na zlecenie i zg z instrukcjami (im-zlecdawca) do zapł lub zabezp zapłaty benef A (ex) okreś sumy. Wypłata gdy bene przedłoży dok, dopełnione wszystkie war. A-przejęcie ryzyka trans…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz