Marketing - strona 4

Produkt - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Paweł Bogacz
 • Marketing
Pobrań: 63
Wyświetleń: 630

Budowa produktu: - rdzeń produktu – cechy produktu wypełniające podstawowe jego funkcje i zaspokajają podstawowe potrzeby (konstrukcja, skład itp.) - produkt rozszerzony – cechy uzupełniające produkt (kształt, wyposażenie dodatkowe itp.) - produkt potencjalny – cechy poszerzające produkt (kolor...

Wybór koncepcji marketingu - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Paweł Bogacz
 • Marketing
Pobrań: 42
Wyświetleń: 420

Wybór koncepcji marketingu – mix a rynek docelowy przedsiębiorstwa. Marketing mix nazywa znajdujące się pod kontrolą przedsiębiorstwa czynniki (zmienne), które łączne są razem po to aby zaspokoić potrzeby i pragnienia ostatecznych nabywców. Chociaż rynek docelowy nie jest częścią marketingu mix ...

Makrootoczenie - omówienie zagadnienia

 • Paweł Bogacz
 • Marketing
Pobrań: 21
Wyświetleń: 889

Otoczenie: makrootoczenie (otoczenie dalsze, ogólne) - mikrootoczenie (otoczenie bliższe, operacyjne) - organizacja Schemat otoczenia Firma- otoczenie rynkowe- ekonomiczne, technologiczne, demograficzne, polityczno prawne, społeczno k...

Marketing - omówienie zagadnienia

 • Paweł Bogacz
 • Marketing
Pobrań: 77
Wyświetleń: 595

MARKETING: 1) ujęcie tradycyjne (przed II wojną światową) – czynności zbytu wyrobów, wykonywane przy zastosowaniu mniej lub bardziej wyrafinowanych metod i technik oddziaływania na nabywcę 2) ujęcie klasyczne (do lat 70-ych XX wieku) – oznacza odpowiednie planowanie, koordynację i kontrolę wsz...

Marketingowe koncepcje działalności gospodarczej

 • Paweł Bogacz
 • Marketing
Pobrań: 7
Wyświetleń: 294

Marketingowe koncepcje działalności gospodarczej: 1) koncepcja produkcji – konsumenci faworyzują produkty, które są szeroko dostępne i mają niską cenę. Kadra kierownicza koncentruje się na osiągnięciu wysokiej wydajności produkcji i szerokiej dystrybucji, zagrożeniem jest niska jakość produktu ...

Podział rynku - omówienie zagadnienia

 • Paweł Bogacz
 • Marketing
Pobrań: 21
Wyświetleń: 700

Podział rynku w ujęciu poszukiwania rynku docelowego: 1) rynek potencjalny 2) rynek dostępny a. kwalifikowany rynek dostępny b. rynek obsługiwany (docelowy) c. rynek spenetrowany Rynek potencjalny – zbiór nabywców przejawiających pewien poziom zainteresowania określonym dobrem lub usługą ...

Produkt - omówienie zagadnienia

 • Paweł Bogacz
 • Marketing
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1169

Budowa produktu: - rdzeń produktu – cechy produktu wypełniające podstawowe jego funkcje i zaspokajają podstawowe potrzeby (konstrukcja, skład itp.) - produkt rozszerzony – cechy uzupełniające produkt (kształt, wyposażenie dodatkowe itp.) - produkt potencjalny – cechy poszerzające produkt (kolor...

Zarządzanie jakością - podstawowe pojęcia

 • Paweł Bogacz
 • Marketing
Pobrań: 98
Wyświetleń: 896

Nominanta- zmienna której poziom jest dany Stymulanta- zmienna której poziom nie może być niższy od danego. De stymulanta- zmienna której poziom nie może być wyższy od zadanego Karta kontrolna- narzędzie kontroli określa czy produkt spełnia warunki jakości

Dwa ujęcia definicji marketingu

 • Uniwersytet Gdański
 • Ewa Żaczek-Tarazewicz
 • Marketing
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1841

Najczęściej w literaturze prezentowane są dwa ujęcia definicji marketingu : Klasyczne, Nowoczesne. W ujęciu klasycznym marketing to planowanie, koordynacja i kontrola działań przedsiębiorstwa, ukierunkowane na aktualne i potencjalne rynki zbytu. Marketing według tego podejścia jest procesem w ram...

Otoczenie marketingowe - Makro otoczenie

 • Uniwersytet Gdański
 • Ewa Żaczek-Tarazewicz
 • Marketing
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2268

Otoczenie marketingowe- struktura, makro i mikro otoczenie Otoczenie interpretuje się jako zbiór zewnętrznych obiektów i sił które oddziałują na możliwości rozwojowe przedsiębiorstwa oraz na utrzymanie pozytywnych transakcji z otoczeniem. Analiza otoczenia na poziomie przedsiębiorstwa polega na kon...