Wybór koncepcji marketingu - omówienie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 420
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wybór koncepcji marketingu  - omówienie - strona 1 Wybór koncepcji marketingu  - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Wybór koncepcji marketingu – mix a rynek docelowy przedsiębiorstwa.
Marketing mix nazywa znajdujące się pod kontrolą przedsiębiorstwa czynniki (zmienne),
które łączne są razem po to aby zaspokoić potrzeby i pragnienia ostatecznych nabywców.
Chociaż rynek docelowy nie jest częścią marketingu mix to jednak potrzeby i pragnienia
nabywców tworzących go są punktem wyjścia z kompozycji poszczególnych składników
marketingu mix.
Najbardziej popularna koncepcja marketingu mix to tzw. "4p" czyli z ang.: product, price,
place, promotion.
product (produkt)- Towar, usługa lub pomysł zawierający określony zestaw materialnych i
niematerialnych cech, które zaspakajają potrzeby klientów, otrzymywany w zamian za
pieniądze lub inną jednostkę wartości. Mówiąc o produkcie omawiamy m.in: asortyment,
jakość,
markę,
opakowanie,
usługi.
Współcześnie
mówiąc
o
cechach
produktu
koncentrujemy się na potrzebach docelowych klientów, jakie produkt ma zaspokajać.
Place (dystrybucja) – to działania przedsiębiorstwa zmierzające do tego by produkt był
dostępny dla nabywców w odpowiednim czasie, dogodnym miejscu i pożądanych przez
nabywców
ilościach
oraz
po
racjonalnie
uzasadnionych
kosztach
transportu
i
magazynowania
Promotion (promocja) - Zespół działań i środków, poprzez które przedsiębiorstwo przekazuje
na rynek informacje dotyczące produktu lub firmy , kształtuje potrzeby nabywców, pobudza
oraz ukierunkowuje popyt
Price (cena) – wartość nadana produktowi wyrażona w formie pieniężnej.
Produkt
Dystrybucja
Rynek docelowy
Cena
Promocja
Procedura postępowania efektywnej koncepcji marketingu mix polega na tym, że w
pierwszym kroku wykorzystując zasób informacji odnośnie analizowanych zmiennych
podmiot stara się utworzyc tzw. Idealna koncepcje marketingu mix który w swoim założeniu
przyjmuje maksymalne w danych warunkach efektów w kontekście aspiracji przyszłych
nabywców. W praktyce przedsiębiorstwa najczęściej odstępują od idealnej koncepcji z uwagi
na to ze mozliwoci którymi dysponują nie są w stanie jej zrealizować. W związku z tym
opracowuje się taka koncepcje marketingu mix która nieznacznie odbiega od idealnej a
jednocześnie stawia możliwości jej realizacji przez przedsiębiorstwa.
Budowane koncepcje mixu ze względu na sukcesywne zmiany zarówno wew wlasnej firmy
jak i otoczenia zew. Muszą być sukcesywnie poddawane analizie i korektom.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz