Marketing - omówienie zagadnienia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 77
Wyświetleń: 595
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Marketing  - omówienie zagadnienia - strona 1 Marketing  - omówienie zagadnienia - strona 2 Marketing  - omówienie zagadnienia - strona 3

Fragment notatki:

MARKETING:
1) ujęcie tradycyjne (przed II wojną światową) – czynności zbytu wyrobów, wykonywane
przy zastosowaniu mniej lub bardziej wyrafinowanych metod i technik oddziaływania na
nabywcę
2) ujęcie klasyczne (do lat 70-ych XX wieku) – oznacza odpowiednie planowanie,
koordynację i kontrolę wszystkich działań przedsiębiorstwa, ukierunkowanych na aktualne i
potencjalne rynki zbytu
3) ujęcie szerokie (od lat 80-ych XX wieku) – proces planowania i urzeczywistniania
koncepcji, cen, promocji oraz dystrybucji idei, dóbr i usług w celu doprowadzenia do
wymiany satysfakcjonującej jednostki
MARKETING:
- dóbr konsumpcyjnych
- FMCG(Fast Moving consumer Goods)- pierwotny popyt, duża ilość kupujących,
wieloszczeblowość kanałów dystrybucji, dobra szybko zbywalne, produkty codziennego
użytku, np. kosmetyki- dóbr inwestycyjnych
– B2B(Busines to busines) wtórny popyt, zespołowość decyzji, bezpośrednia dystrybucja,
kredytowanie, atesty, powiązanie z rynkiem międzynarodowym, ogół relacji między firmą a
dostawcami
-usług (niematerialność, ciężkość w wycenie, kłopot ze standaryzacją, brak możliwości
produkcji na magazyn, zespół działań podejmowanych przez podmioty sektora usług
zajmujące się zawodowo świadczeniem usług)
Badania panelowe- badania na grupie 100,1000 osób w celu ustalenia preferencji większej
ilości osób. Ankietowani zostają poddani badaniu za pomocą tych samych narzędzi po jakimś
czasie. Musza być to ci sami ankietowani. Badania te mają na celu uchwycenie dynamiki
zmian rynkowych, np. zmianę preferencji w kwestii marki kupowanego soku. Dzięki temu
można opracować pewne prognozy średnio i długoterminowe
Akceleracja popytu- np. popyt na wodę mineralną wpływa na popyt maszyn do produkcji
wody
Zasady marketingu:
1) Zasada celowego wyboru i kształtowania rynku przedsiębiorstwa- polega na obraniu
najwłaściwszej strategii wejścia na rynek lub stworzenie nowego rynku potrzeb
2) Zasada badania rynku-aby strategia okazała się skuteczna, przedsiębiorstwo musi
posiadać informacje o potrzebach klienta
3) Zasada zintegrowanego oddziaływania na rynek (marketing-mix)-polega na uzyskaniu
korzystniejszego efektu marketingu mix od sumy efektów niezależnego działania jego
elementów
4) Zasada planowania działań rynkowych- zasada ta mówi by zebrane informacje
przemyśleć i na ich podstawie zaprojektować działania i określić wszelkie warianty
przewidywanych skutków.
5) Zasada kontroli skuteczności działań marketingowych- należy podejmować kontrolę
podjętych działań marketingowych i ustalać ewentualne przyczyny niepowodzeń.
Marketing- mix:
-produkt (skład, asortyment, jakość, marka, opakowanie, kolor, serwis, kredytowanie)
-promocja (reklama, sprzedaż osobista, public relations, marketing bezpośredni, promocja
sprzedaży)
-cena (tworzenie ceny podstawowej, rabaty, warunki płatności)
-dystrybucja (układ kanałów dystrybucji, rozwiązania logistyczne)
Marketing Mix to kompozycja marketingowa, zintegrowany system o współzależnych
elementach oddziałujący na działania rynkowe. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz