Podział rynku - omówienie zagadnienia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 21
Wyświetleń: 700
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podział rynku - omówienie zagadnienia - strona 1 Podział rynku - omówienie zagadnienia - strona 2

Fragment notatki:

Podział rynku w ujęciu poszukiwania rynku docelowego:
1) rynek potencjalny
2) rynek dostępny
a.
kwalifikowany rynek dostępny
b. rynek obsługiwany (docelowy)
c.
rynek spenetrowany
Rynek potencjalny – zbiór nabywców przejawiających pewien poziom zainteresowania
określonym dobrem lub usługą
Rynek dostępny – zbiór nabywców, którzy wykazują zainteresowanie określonym dobrem
lub usługą, posiadają odpowiedni dochód potrzebny do ich nabycia oraz mają zapewniony do
nich dostęp
Kwalifikowany rynek dostępny – zbiór nabywców, którzy wykazują zainteresowanie, maja
dochód i dostęp oraz odpowiednie kwalifikacje do nabycia i użytkowania określonego dobra
lub usługi
Rynek obsługiwany (docelowy) – ta część kwalifikowanego rynku dostępnego, którą
przedsiębiorstwo decyduje się obsługiwać
Rynek spenetrowany – zbiór nabywców, którzy nabyli określone dobro lub usługę
Zasady wyboru rynku docelowego:
1) koncentrować działalność w takim obszarze, który daje przedsiębiorstwu możliwość
uzyskania przewagi konkurencyjnej
2) wybierać taki obszar rynku, który przedsiębiorstwo zna
3) wybierać taki segment, który jest zgodny z długofalowymi planami działania
przedsiębiorstwa
4) koncentrować się na segmentach o odpowiedniej wielkości oraz rosnącym potencjal
5) unikać segmentów związanych z ostrą walką konkurencyjną
6) starannie oceniać bariery wejścia na rynek
7) upewniać się, czy działanie na rzecz wybranego segmentu rynku zapewnia osiąganie zysku
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz