Dwa ujęcia definicji marketingu

Nasza ocena:

5
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2478
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dwa ujęcia definicji marketingu - strona 1 Dwa ujęcia definicji marketingu - strona 2

Fragment notatki:

Najczęściej w literaturze prezentowane są dwa ujęcia definicji marketingu :
Klasyczne, Nowoczesne.
W ujęciu klasycznym marketing to planowanie, koordynacja i kontrola działań przedsiębiorstwa, ukierunkowane na aktualne i potencjalne rynki zbytu. Marketing według tego podejścia jest procesem w ramach którego bada się, przewiduje i kształtuje poziom i strukturę popytu na dobra i usługi. Jego celem jest wypracowanie możnej pozycji firmy na rynku, wprowadzenie nowych wyrobów, ich promocję oraz dystrybucję. Nowoczesne ujęcie zakłada, że marketing jest filozofią prowadzenia biznesu i funkcjonowania przedsiębiorstwa, dostrzegającą konieczność orientacji na konsumenta jako podstawy zapewniającej większą efektywność funkcjonowania organizacji na rynku.
Podejście do marketingu według innych autorów:
Koncepcyjne,
Narzędziowe,
Informacyjno-decyzyjne.
W ujęciu koncepcyjnym marketing oznacza określoną koncepcję myślenia i działania na rynku. Aspekt narzędziowy dotyczy instrumentów oddziaływania na rynek to jest: produktu, ceny, dystrybucji i promocji. Aspekt informacyjno-decyzyjny kładzie nacisk na procesy kierowania przedsiębiorstwem i mechanizm podejmowania decyzji.
Aby nastąpiła wymiana muszą być spełnione określone warunki:
muszą być kupujący i sprzedający
każda ze stron musi mieć coś wartościowego do zaoferowania
wymiana musi być korzystna dla każdej z nich
każda strona musi wykazać wolę wyzbycia się wartości w celu otrzymania innej
Marketing jest to zbiór indywidualnych oraz organizacyjnych działań ułatwiających i przyspieszających satysfakcjonującą wymianę produktów, usług oraz idei z otoczeniem . Działania dotyczą produktu, ceny, promocji i dystrybucji.
Ujęcie szerokie to definicje, które ukazują marketing jako koncepcję zarządzania firmą z punktu widzenia rynku. Drugie ujęcie obrazuje następująca definicja „Marketing jest procesem społecznym i zarządczym, dzięki któremu konkretne osoby i grupy otrzymują to, czego potrzebują i pragną osiągnąć poprzez tworzenie, oferowanie i wymianę posiadających wartość produktów” Zarządzanie marketingowe jest to proces planowania i wdrażania koncepcji produktu (idei, dóbr, usług), cen, promocji oraz dystrybucji, prowadzący do wymiany spełniającej oczekiwania docelowych grup klientów i organizacji.
Zasady koncepcji marketingowej Koncepcja marketingowa czy inaczej orientacja marketingowa opiera się według Ph. Kotlera na czterech zasadach (filarach): rynku docelowym potrzebach klienta marketingu skoordynowanym ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz