Zarządzanie jakością - podstawowe pojęcia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 98
Wyświetleń: 896
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie jakością - podstawowe pojęcia - strona 1 Zarządzanie jakością - podstawowe pojęcia - strona 2 Zarządzanie jakością - podstawowe pojęcia - strona 3

Fragment notatki:

Nominanta- zmienna której poziom jest dany
Stymulanta- zmienna której poziom nie może być niższy od danego.
De stymulanta- zmienna której poziom nie może być wyższy od zadanego
Karta kontrolna- narzędzie kontroli określa czy produkt spełnia warunki jakości
William Edwards deming- wskazał na potrzebę orientacji jakościowej zależnie od orientacji
rynkowej, wprowadził koło Deminga, stwierdził że jakość nie zaczyna się na produkcji,
rozbudował cykl Shewharta do cyklu PDCA
Joseph M Juran- wskazał na klienta jako początek procesu budowy jakości, podzielił
zadania związane z jakością na dwie grupy(kierownicze i ekonomiczne, operacyjne),
wprowadził pojęcie biegu jakości.
Kontrola jakości- do końca Ipołowy XXw, dominuje sortowanie, kontrola wychodzących
produktów, działanie korygujące w ograniczonym zakresie
Sterowanie jakością- lata 50-60 kontrola czynna, działania korygujące, metody statystyczne
w kontroli, pisemne instrukcje
Zapewnienie jakości lata 70-80- audyty systemów jakości, działania zapobiegawcze,
standaryzacja i certyfikacja systemów jakości
Zarządzanie jakością od lat 80- nastawienie do klienta, samoocena, ciągłe doskonalenie,
edukacja, stosowanie w całej organizacji
Księga jakości zawiera- założenia polityki jakości, deklarację kierownictwa w jego
zaangażowaniu w przyjętą politykę jakości, prezentacje przedsiębiorstwa, charakterystykę
systemu zarządzania jakością, zasoby zarządzania księgą jakości.
Jakość marketingowa- stopień zgodności profilu sensorycznego produktu z wynagrodzenia
formułowanymi przez konsumentów w odniesieniu do tego produktu mające swe źródło w
potrzebach które produkt ma zaspokajać a także w preferencjach i zaleceniach co do sposobu
ich zaspokajania
Sensoryczny profil odbiorcy- sposób widzenia wyrobu przez konsumenta kształtowany za
pomocą
pożądanych informacji o jego cechach technicznych i użytkowych oraz relacjach między
nimi.na profil ten składają się zmienne: informacyjna pozyskana na drodze autopsji,
informacje pozyskiwane z udostępnionego klientom opisu technicznego, informacje
pozyskiwane od wcześniejszych nabywców takich samych lub podobnych produktów,
informacje z materiałów reklamowych, marka produktu
Etapy wdrażania ISO: faza projektowania=faza wprowadzania= faza utrzymania i
doskonalenia
System zarządzania jakością-struktura org. Procedury i procesy oraz zasady niezbędne do
zarządzania: on-line zasilają proces decyzyjny zapewniają dane kontrola i realizacja procedur
na poziomie produkcyjnym, kontrolnym, off-line na poziomie zarządczym organizacja
elementów struktur org, procedur procesów zasobów
Podstawowe miary jakości wykonania:
wadliwość,
przeciętna liczba niezgodności (wad),
trwałość,
wydolność
Wadliwość to podstawowa miara jakości wykonania.
Definiowana jako:
- frakcja elementów wadliwych
- prawdopodobieństwo tego, że jednostka produktu pobrana ze strumienia produktu będzie
jednostką wadliwą
Wadliwość wyraża się liczbą z przedziału [0,1].
0 – jakość wyrobu najwyższa
1 – jakość wyrobu najniższa
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz