Techniczna jakość produktu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 805
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Techniczna jakość produktu - strona 1

Fragment notatki:

TECHNICZNA JAKOŚĆ PRODUKTU - jest to relacja pomiędzy zbiorem technicznych i użytkowych właściwości tego produktu, a zbiorem potrzeb które ów produkt ma zaspokajać.
JAKOŚĆ TYPU - relacja między zbiorem przewidzianych w projekcie (albo zrealizowanych w prototypie) właściwości prod., a zbiorem potrzeb które ma zaspokajać. JAKOŚĆ WYKONANIA - relacja pomiędzy zbiorem przewidzianych w projekcie właściwości produktu, a tym zbiorem technicznych i użytkowych właściwości który jest realizowany w masowo wytwarzanym prod. JAKOŚĆ MARKETINGOWA - relacja pomiędzy potrzebami które prod. ma zaspokajać, a sensorycznym profilem produktu.
MIARY JAKOŚCI WYKONANIA - obie miary są tgz. Miarami z inwersją tj. odwróceniem. Im większa liczba się wyróżnia tym gorsza jakość wykonania. I Wadliwość produktu lub procesu- wadliwość (PN-ISO 3534-2) jest to funkcja jednostek wadliwych wyrażona w % albo w proporcji do jedności. PODSTAWOWE TYPY ZMIENNYCH DIAGNOSTYCZNYCH- 1.zero jedynkowy -ocena właściwości 2. ciągłe zmienne diagnostyczne- liczbowa ocena właściwości. II PRZECIĘTNA LICZBA WAD W JEDNOSTCE PRODUKTU - stosuje się w prod. w których nie może być zastosowana wadliwość np. papier, folia. (PN-130-3534-2) W odniesieniu do tego stosuje się 1. przeciętną liczbę niezgodności np. na 100m 2.przeciętna liczba wad tylko na jednostkę.
STRUKTURA KOSZTÓW STEROWANIA JAKOŚCIĄ - Zgodnie z zaleceniami ASQC przyjmuje się następującą strukturę kosztów jakości: C=Cs+Cd przy czym Cs=Csr+Csb, Cd=Cdw+Cdz w konsekwencji C=Csr+Csb+Cdw+Cdz. KOSZTY PREWENCJI (Csr) - obejmują wszelkie wydatki których celem jest zapobieganie stratom na brakach zaróno w sferze zaopatrzenia i produkcji oraz sferze obrotu(k.planowania jakości,k.projektowania i realizacji badań rynku,k.projektowania i realizacji systemów i procedur sterowania jakością,k.szkolenia personelu w zakresie sterowania jakością. KOSZTY BADAŃ I OCENY(Csb) obejmują wszelkie wydatki związane z eksploatacją posiadanego systemu sterowania jakością(k.odbiorczych badań jakości surowców,k.eksploatacji systemu sterowania jakością w toku produkcji,k.międzyoperacyjnych i końcowych badań jakości,k.straty wynikające z niepełnej sprawności diagnostycznej stosowanych procedur pozyskiwania informacji, a także błędów kwalifikacji) STRATY NA BRAKACH WEW.(Cdw) (straty surowców,materiałów,energii i robocizny zużytej do wytworzenia braków nienaprawialnych/k.złomowania braków nienaprawialnych,k.przeróbek i napraw braków nienap.k.badań i oceny po przeróbkach i naprawach) STRATY NA BRAKACH ZEW.(Cdz) oprócz wszystkich składników Cdw:(k.obsługi strumienia reklamacji,odszkodowania za straty poniesione przez konsumentów w związku z użytkowaniem reklamowanego prod.) Do tej kategorii kosztów należy również zaliczyć straty spowodowane utratą nabywców. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz