zadania na egzamin z zarządzania jakością

Nasza ocena:

5
Pobrań: 637
Wyświetleń: 3136
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
zadania na egzamin z zarządzania jakością - strona 1

Fragment notatki:Opracowanie jest doskonałą pomocą w przygotowaniu się do egzaminu z tego przedmiotu.

Informacje i wzory jakie można znaleźć w notatce to: prawdopodobieństwo, długość przedziału, agregatowa wadliwość, ocena marketingowej jakości produktu, ogólna suma rang, ocena wydolności procesu, wydolność, karty kontrolne.

Dodatkowo porusza kwestie zagadnień takich jak: punkty rozregulowane procesu, Menadżerski rachunek kosztów jakości, efekty ekonomiczne.

1. Podjęto działania zmierzające do określenia rzeczywistego poziomu jakości wykonania pewnego produktu sztukowego. W tym celu w ciągu kilku kolejnych dni pobierano próbki losowe z bieżącej produkcji tego produktu i poddawano je szczegółowej ocenie. Badane jednostki produktu kwalifikowano alternatywnie albo jako wolne od wad, albo wadliwe. W tablicy zestawiono wyniki przeprowadzonych badań.
nr próbki (i) 1
2
3
4
5
6
7
8
liczność próbki (nj)
120
100
90
140
130
120
80
120
liczba sztuk wadliwych (zj)
3
5
3
6
4
5
3
7
Na podstawie tych wyników badań proszę oszacować punktowo i przedziałowo rzeczywistą wadliwość produktu. Proszę przyjąć współczynnik ufności γ = 0,95
Obliczam łączna ilość badanych jednostek produktów
Obliczam ogólną ilość wadliwych jednostek
Obliczam wadliwość z próbki 4 %
Wyznaczam przedział ufności to
W TABLICY ODCZYTAŁEM 2,72 %
5,28 %
Przedział o końcach , pokrywa rzeczywistą, nieznaną dokładną wartość p z prawdopodobieństwem . Długość wyznaczonego przedziału wynosi: 2. Jakość wykonania produktu oceniana jest ze względu na k = 3 zmienne diagnostyczne: X = {X1, X2, X3 }. Wadliwości cząstkowe przedstawiają się następująco: p(X1) = 2%, p(X2) = 4%, p(X3) = 2,5%. Proszę obliczyć agregatową (ogólną) wadliwość tego produktu. Proszę podać interpretację wadliwości cząstkowych i wadliwości ogólnej (agregatowej).
Dane:
k = 3
x = {x1, x2 , x3 }
p (x1) = 2% p (x2) = 4% `p (x3) = 2,5%
p (x) = 1 - (1-0,02) * (1-0,04) * (1-0,025) = 1 - 0,98 * 0,96 * 0,975 = 1 - 0,91728 = 0,08272
p (x1) = 2% oznacza, że w 100 sztukach produktu średnio 2 sztuki są niezgodne ze względu na zmianę diagnostyczną x1
p (x2) = 4% oznacza, że w 100 sztukach produktu średnio 4 sztuki są niezgodne ze względu na zmienną diagnostyczną x2
p (x3) = 2,5% oznacza, że w 100 sztukach produktu średnio 25 sztuki są niezgodne ze względu na zmienną diagnostyczną x3
p (x) = 8,27% oznacza, że w 10.000 sztukach produktu średnio 827 sztuki wykazują niezgodności ze względu na co najmniej jedną ze zmiennych diagnostycznych.
3. Jakość wykonania produktu oceniana jest ze względu na k = 3 zmienne diagnostyczne: X = {X1, X2, X3 }. Wadliwości cząstkowe ze względu na kryteria X1 oraz X3 przedstawiają się następująco: p(X1) = 1%, p(X3) = 1,5%. Na jakim poziomie należy utrzymywać wadliwość p(X2), jeśli chcemy by wadliwość ogólna p(X

(…)

… długości xo = 100 mm, przy czym odcinki krótsze niż xd = 96 mm i odcinki dłuższe niż xg = 102 mm są odrzucane. Ustalono, że rzeczywista długość uzyskiwanych odcinków drutu jest zmienną losową o normalnym rozkładzie prawdopodobieństwa o odchyleniu standardowym σ = 2 mm. Ocenić wydolność maszyny stosowanej do cięcia drutu, jeśli chcemy by frakcja odrzucanych odcinków nie przekraczała 2%.
Dane:
X0 = 100 mm…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz