Zmienna diagnostyczna

Transformacja zmiennych diagnostycznych

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr inż. Marek Tomasz Panek
 • Wielowymiarowa analiza porównawcza
Notatkę dodano: 04.05.2013
Pobrań: 7
Wyświetleń: 305

w sposób arbitralny, najczęściej b=1 i a=0 lub STYMULACJA NOMINANT Przekształcenie ilorazowe , gdzie: - nominalna (pożądana) wartość j-tej zmiennej, - wartość j-tej nominanty w i-tym obiekcie. Przekształcenie różnicowe NORMALIZACJA ZMIENNYCH Ogólna formuła normalizacji zmiennych diagnostycznych: , i=1,2,..,n; j=1,2...

Pytania na egzamin z badań marketingowych - opracowanie.

 • Politechnika Gdańska
 • ks. dr Bernard Marcin Czerwiński
 • Badania marketingowe
Notatkę dodano: 29.05.2013
Pobrań: 18
Wyświetleń: 566

kryterium …. Zmiennych diagnostycznych Segmentacji rynku 3. SMR jest: Zmienną agregującą informacje cząstkowe zawarte w zmiennych diagnostycznych Funkcją agregującą informacje cząstkowe zawarte w zmiennych diagnostycznych Zmienną normalizującą informacje cząstkowe zawarte w zmiennych diagnostycznych Funkcją...

Metody wielowymiarowej analizy porównawczej - metody taksonomiczne

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr inż. Marek Tomasz Panek
 • Wielowymiarowa analiza porównawcza
Notatkę dodano: 04.05.2013
Pobrań: 5
Wyświetleń: 188

przeciętne, miary dyspersji, miary asymetrii, miary koncentracji), - ocena stopnia i kierunku współzależności między zmiennymi wyjściowymi. 5. Dobór optymalnego podzbioru zmiennych diagnostycznych: - wyeliminowanie zmiennych quasi - stałych, - analiza struktury macierzy korelacji, - ustalenie końcowej listy...

Metody wielowymiarowej analizy porównawczej

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr inż. Marek Tomasz Panek
 • Statystyka
Notatkę dodano: 04.05.2013
Pobrań: 0
Wyświetleń: 84

statystyczna danych wejściowych: - wyznaczenie i analiza parametrów opisowych rozkładu (miary przeciętne, miary dyspersji, miary asymetrii, miary koncentracji), - ocena stopnia i kierunku współzależności między zmiennymi wyjściowymi. 5. Dobór optymalnego podzbioru zmiennych diagnostycznych: - wyeliminowanie...

Techniczna jakość produktu

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie jakością
Notatkę dodano: 12.05.2013
Pobrań: 0
Wyświetleń: 104

ZMIENNYCH DIAGNOSTYCZNYCH- 1.zero jedynkowy -ocena właściwości 2. ciągłe zmienne diagnostyczne- liczbowa ocena właściwości. II PRZECIĘTNA LICZBA WAD W JEDNOSTCE PRODUKTU- stosuje się w prod. w których nie może być zastosowana wadliwość np. papier, folia. (PN-130-3534-2) W odniesieniu do tego stosuje się 1...

Zarządzanie jakością - dr Janusz Niezgoda wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Janusz Niezgoda
 • Zarządzanie jakością
Notatkę dodano: 19.04.2011
Pobrań: 92
Wyświetleń: 1342

, albo procesu, ze względu na zmienną diagnostyczną X. Symbol p(X) odczytujemy następująco: „wadliwość ze względu na zmienną diagnostyczną X”. WADLIWOŚĆ AGREGATOWA LICZONA JEST JEŚLI jakość wykonania produktu (wyrobu lub usługi) oceniana jest ze względu na kilka (k) cech traktowanych łącznie p(X), gdzie X...

Metody analizy przestrzennych zjawisk ekonomicznych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Metody analizy przestrzennych zjawisk ekonomicznych
Notatkę dodano: 31.05.2012
Pobrań: 20
Wyświetleń: 427

Porządkowanie obiektów przestrzennych - etapy analizy Etapy analizy: Ustalenie wyjściowej macierzy realizacji zmiennych, tj.: X = [xij] Wybór zmiennych diagnostycznych Określenie merytorycznego charakteru zmiennych Ustalenie wag zmiennych diagnostycznych Normalizacja zmiennych Ustalenie realizacji zmiennej...

Zarządzanie jakością

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Andrzej Iwasiewisz
 • Zarządzanie jakością
Notatkę dodano: 19.11.2009
Pobrań: 55
Wyświetleń: 824

. W odniesieniu do wadliwości cząstkowej często jest stosowany symbol p(X), dla podkreślenia, że chodzi o ocenę jakości produktu, albo procesu, ze względu na zmienną diagnostyczną X. Symbol p(X) odczytujemy następująco: „wadliwość ze względu na zmienną diagnostyczną X”. Jeśli zmienną X chcemy wykorzystać...

Zadania na egzamin z zarządzania jakością

 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
 • prof. dr hab. Andrzej Iwasiewisz
Notatkę dodano: 15.03.2012
Pobrań: 15
Wyświetleń: 348

, nieznaną dokładną wartość p z prawdopodobieństwem . Długość wyznaczonego przedziału wynosi: 2. Jakość wykonania produktu oceniana jest ze względu na k = 3 zmienne diagnostyczne: X = {X1, X2, X3 }. Wadliwości cząstkowe przedstawiają się następująco: p(X1) = 2%, p(X2) = 4%, p(X3) = 2,5%. Proszę obliczyć...

PROGNOZOWANIE I SYMULACJE

Notatkę dodano: 23.09.2010
Pobrań: 24
Wyświetleń: 475

struktury modelu Zmienne, które tworzą model można nazwać diagnostycznymi. Dobór zmiennych diagnostycznych dokonuje się w sposób zestawu potencjalnych zmiennych charakteryzujących badane zjawisko złożone. Podział: 1/ stymulanty - zmienne, w których wzrost wartości świadczy o pożądanym rozwoju badanego...