Zmienna diagnostyczna

Transformacja zmiennych diagnostycznych

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr inż. Marek Tomasz Panek
 • Wielowymiarowa analiza porównawcza
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2135

w sposób arbitralny, najczęściej b=1 i a=0 lub STYMULACJA NOMINANT Przekształcenie ilorazowe , gdzie: - nominalna (pożądana) wartość j-tej zmiennej, - wartość j-tej nominanty w i-tym obiekcie. Przekształcenie różnicowe NORMALIZACJA ZMIENNYCH Ogólna formuła normalizacji zmiennych diagnostycznych: , i=1,2,..,n; j=1,2...

Pytania na egzamin z badań marketingowych - opracowanie.

 • Politechnika Gdańska
 • ks. dr Bernard Marcin Czerwiński
 • Badania marketingowe
Pobrań: 245
Wyświetleń: 3962

kryterium …. Zmiennych diagnostycznych Segmentacji rynku 3. SMR jest: Zmienną agregującą informacje cząstkowe zawarte w zmiennych diagnostycznych Funkcją agregującą informacje cząstkowe zawarte w zmiennych diagnostycznych Zmienną normalizującą informacje cząstkowe zawarte w zmiennych diagnostycznych Funkcją...

Metody wielowymiarowej analizy porównawczej - metody taksonomiczne

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr inż. Marek Tomasz Panek
 • Wielowymiarowa analiza porównawcza
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1316

przeciętne, miary dyspersji, miary asymetrii, miary koncentracji), - ocena stopnia i kierunku współzależności między zmiennymi wyjściowymi. 5. Dobór optymalnego podzbioru zmiennych diagnostycznych: - wyeliminowanie zmiennych quasi - stałych, - analiza struktury macierzy korelacji, - ustalenie końcowej listy...

Metody wielowymiarowej analizy porównawczej

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr inż. Marek Tomasz Panek
 • Statystyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 588

statystyczna danych wejściowych: - wyznaczenie i analiza parametrów opisowych rozkładu (miary przeciętne, miary dyspersji, miary asymetrii, miary koncentracji), - ocena stopnia i kierunku współzależności między zmiennymi wyjściowymi. 5. Dobór optymalnego podzbioru zmiennych diagnostycznych: - wyeliminowanie...

Techniczna jakość produktu

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 42
Wyświetleń: 728

ZMIENNYCH DIAGNOSTYCZNYCH- 1.zero jedynkowy -ocena właściwości 2. ciągłe zmienne diagnostyczne- liczbowa ocena właściwości. II PRZECIĘTNA LICZBA WAD W JEDNOSTCE PRODUKTU- stosuje się w prod. w których nie może być zastosowana wadliwość np. papier, folia. (PN-130-3534-2) W odniesieniu do tego stosuje się 1...

Zarządzanie jakością - dr Janusz Niezgoda wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Janusz Niezgoda
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 917
Wyświetleń: 9394

, albo procesu, ze względu na zmienną diagnostyczną X. Symbol p(X) odczytujemy następująco: „wadliwość ze względu na zmienną diagnostyczną X”. WADLIWOŚĆ AGREGATOWA LICZONA JEST JEŚLI jakość wykonania produktu (wyrobu lub usługi) oceniana jest ze względu na kilka (k) cech traktowanych łącznie p(X), gdzie X...

Metody analizy przestrzennych zjawisk ekonomicznych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Metody analizy przestrzennych zjawisk ekonomicznych
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2989

Porządkowanie obiektów przestrzennych - etapy analizy Etapy analizy: Ustalenie wyjściowej macierzy realizacji zmiennych, tj.: X = [xij] Wybór zmiennych diagnostycznych Określenie merytorycznego charakteru zmiennych Ustalenie wag zmiennych diagnostycznych Normalizacja zmiennych Ustalenie realizacji zmiennej...

Zarządzanie jakością

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Andrzej Iwasiewisz
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 616
Wyświetleń: 5768

. W odniesieniu do wadliwości cząstkowej często jest stosowany symbol p(X), dla podkreślenia, że chodzi o ocenę jakości produktu, albo procesu, ze względu na zmienną diagnostyczną X. Symbol p(X) odczytujemy następująco: „wadliwość ze względu na zmienną diagnostyczną X”. Jeśli zmienną X chcemy wykorzystać...

Zadania na egzamin z zarządzania jakością

 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
 • prof. dr hab. Andrzej Iwasiewisz
Pobrań: 203
Wyświetleń: 2436

, nieznaną dokładną wartość p z prawdopodobieństwem . Długość wyznaczonego przedziału wynosi: 2. Jakość wykonania produktu oceniana jest ze względu na k = 3 zmienne diagnostyczne: X = {X1, X2, X3 }. Wadliwości cząstkowe przedstawiają się następująco: p(X1) = 2%, p(X2) = 4%, p(X3) = 2,5%. Proszę obliczyć...

PROGNOZOWANIE I SYMULACJE

Pobrań: 203
Wyświetleń: 3325

struktury modelu Zmienne, które tworzą model można nazwać diagnostycznymi. Dobór zmiennych diagnostycznych dokonuje się w sposób zestawu potencjalnych zmiennych charakteryzujących badane zjawisko złożone. Podział: 1/ stymulanty - zmienne, w których wzrost wartości świadczy o pożądanym rozwoju badanego...