Instytucje i rynki finansowe - strona 2

Inwestorzy indywidualni a instytucjonalni - omówienie

 • dr hab. Tomasz Gruszecki
 • Instytucje i rynki finansowe
Pobrań: 56
Wyświetleń: 693

Inwestorzy indywidualni a instytucjonalni, rola na współczesnych rynkach, typowe zachowania Inwestorzy indywidualni Dysponując pewnymi oszczędnościami starają się oni korzystnie je ulokować kupując papiery wartościowe. Operacje giełdowe przeprowadzają zazwyczaj na podstawie informacji pochodzących...

Komisja Nadzoru Finansowego - omówienie

 • dr hab. Tomasz Gruszecki
 • Instytucje i rynki finansowe
Pobrań: 203
Wyświetleń: 973

Komisja Nadzoru Finansowego Komisja Nadzoru Finansowego- powstała we wrześniu 2006 roku z połączenia Komisji Nadzoru Bankowego, Komisji Papierów Warto...

Kreacja pieniądza - omówienie

 • dr hab. Tomasz Gruszecki
 • Instytucje i rynki finansowe
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1533

KREACJA PIERWOTNA Przebiega w banku centralnym, który udziela kredytów bankom komercyjnym. We współczesnych systemach bankowych emisję banknotów reguluje baza monetarna. Są to depozyty na rachunkach w banku centralnym powiększone o sumę obi...

Krótkoterminowe papiery dłużne - omówienie

 • dr hab. Tomasz Gruszecki
 • Instytucje i rynki finansowe
Pobrań: 77
Wyświetleń: 889

Krótkoterminowe papiery dłużne (KPD) ze względu na terminy, na jakie są emitowane (zapadalność poniżej roku), stanowią przedmiot obrotu na rynku pieniężnym. Dzięki tym dyskontowym papierom wartościowym przedsiębiorstwa mają możliwości pożyczenia pieniędzy na rynku, zamiast ubiegać się o kredyt w ban...

Obligacje korporacyjne - omówienie

 • dr hab. Tomasz Gruszecki
 • Instytucje i rynki finansowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 805

Obligacje korporacyjne Formalnie obligacja korporacyjna (przedsiębiorstwa, komercyjna) to dłużny instrument finansowy, na podstawie którego emitent (dłużnik) zaciąga zobowiązanie (dług) u obligatariusza (inwestora, wierzyciela) na określony z góry czas. W praktyce to nic innego jak kolejna forma pr...

Obligacje skarbowe - omówienie

 • dr hab. Tomasz Gruszecki
 • Instytucje i rynki finansowe
Pobrań: 105
Wyświetleń: 700

OBLIGACJE SKARBOWE dłużny papier wartościowy emitowany przez Skarb Państwa. Skarb Państwa - emitent obligacji - pożycza od nabywcy obligacji określoną sumę pieniędzy i zobowiązuje się ją zwrócić (wykupić obligacje) - w określonym czasie wraz z należnymi odsetkami. Istnieje możliwość wykupu obligacj...

Otwarte fundusze emerytalne w Polsce - omówienie

 • dr hab. Tomasz Gruszecki
 • Instytucje i rynki finansowe
Pobrań: 77
Wyświetleń: 749

OFE W POLSCE Otwarte fundusze emerytalne funkcjonują w oparciu o ustawę z dnia 28 sierpnia 1997 roku O organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Otwarte fundusze emerytalne są zarządzane przez

Podstawowe wskaźniki oceny wartości akcji - omówienie

 • dr hab. Tomasz Gruszecki
 • Instytucje i rynki finansowe
Pobrań: 63
Wyświetleń: 875

PODSTAWOWE WSKAŻNIKI OCENY WARTOŚCI AKCJI DLA INWESTORA Trzy podstawowe wskaźniki, które mają fundamentalne znaczenie dla każdego inwestora poważnie myślącego o giełdzie. Są to: - P/E (C/Z, cena/zysk), - P/BV (C/WK, cena/wartość księgowa),...

Polityka finansowa - omówienie

 • dr hab. Tomasz Gruszecki
 • Instytucje i rynki finansowe
Pobrań: 84
Wyświetleń: 784

POLITYKA FINANSOWA Przedmiot polityki finansowej Nauka finansów oprócz rozpoznawania natury zjawisk finansowych ma na celu dostarczanie uogólnień, poszukiwanie prawidłowości i związków zachodzących miedzy zjawiskami finansowymi. Ważnym praktycznym celem nauki finansów jest wiec tworzenie naukowych...

Prospekt emisyjny - omówienie

 • dr hab. Tomasz Gruszecki
 • Instytucje i rynki finansowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 658

Prospekt emisyjny - o charakterze informacyjnym, publikowany przez emitenta papierów wartościowych, skierowany do potencjalnych akcjonariuszy. Powinien zawierać informacje na temat rodzaju oferty i jej adresata, sposobu przeprowadzenia em...