Podstawowe wskaźniki oceny wartości akcji - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 875
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawowe wskaźniki oceny wartości akcji - omówienie  - strona 1

Fragment notatki:

PODSTAWOWE WSKAŻNIKI OCENY WARTOŚCI AKCJI DLA INWESTORA Trzy podstawowe wskaźniki, które mają fundamentalne znaczenie dla każdego inwestora poważnie myślącego o giełdzie. Są to: - P/E (C/Z, cena/zysk), - P/BV (C/WK, cena/wartość księgowa), - DY (stopa dywidendy).
Wskaźnik P/E (price earning ratio) jest relacją ceny waloru do zysku na niego przypadającego. Powstaje jako iloraz ceny, jaką należy zapłacić za dany papier wartościowy (akcję), i zysku na niego przypadającego w danym okresie czasu (przyjęło się, że jest to rok). Wskaźnik ten pokazuje, ile inwestor musi zapłacić za każdą złotówkę zysku spółki. Poniższy wzór warto zapamiętać, ponieważ będziemy go wykorzystywać w wielu zadaniach związanych z wyceną papierów wartościowych.
Oznaczenia: P/E - cena do zysku P - cena papieru wartościowego EPS - zysk przypadający na jedną akcję
Wskaźnik P/BV (Price/Book value per share) jest relacją ceny waloru do wartości księgowej na niego przypadającej. Powstaje jako iloraz ceny, jaką należy zapłacić za dany papier wartościowy (akcję), i wartości księgowej na niego przypadającej w danym momencie. Wskaźnik ten pokazuje za ile można kupić złotówkę majątku firmy, stąd też pożądane jest by nie był on na wysokim poziomie. Przykładowo, jeśli P/BV wynosi 0,8 to za 80 groszy inwestor może kupić 1 zł majątku firmy.
P/BV - cena do wartości księgowej P - cena papieru wartościowego BV - wartość księgowa przypadająca na jedną akcję
Wskaźnik DY (Dividend Yield) jest wyrażony w procentach. Powstaje jako iloraz wartości dywidendy przypadającej na jeden walor (akcję) i jego ceny. Z założenia, im wyższy jest ten wskaźnik, tym atrakcyjniejsza jest dana spółka. Niestety na GPW brakuje spółek dywidendowych, stąd też wskaźnik ten traktowany jest zazwyczaj jako uzupełnienie analizy fundamentalnej. Za pomocą poniższego wzoru można obliczyć wartość DY.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz