Ocena przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym - Polityka dywidendy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1253
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ocena przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym - Polityka dywidendy - strona 1 Ocena przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym - Polityka dywidendy - strona 2 Ocena przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym - Polityka dywidendy - strona 3

Fragment notatki:

Ocena przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym Zadanie Na podstawie poniższych danych oblicz podstawowe wskaźniki rynku kapitałowego a następnie dokonaj interpretacji wyników.
Dane 1 2 3 Liczba akcji zwykłych
27 200
27 200
25 200
Cena rynkowa akcji
30
27
33
Zysk netto
66 820
28 930
97 961
Kapitał własny
553 208
567 168
664 480
Dywidenda
30 683
14 970
33 649
Wskaźniki 1 2 3 Interpretacja EPS = Zysk netto / liczba akcji zwykłych 2,46
1,06
3,89
Ile zysku netto przypada na 1 akcję.
Wyższa wartość jest lepsza, bo może rosnąć, gdy rośnie zysk i dywidenda.
Wyższa wartość może również nie być dobrym, obiawem, gdy jest umarzana pewna część akcji.
Trzeba patrzeć na przyczynę takiej sytuacji.
W jednostkach pieniężnych DPS = Dywidenda / cena rynkowa akcji 1022,77
554,44
1019,67
Pokazuje, na jaką dywidendę może liczyć w przyszłości akcjonariusz.
Ile dywidendy przypada na 1 akcje
W jednostkach pieniężnych Wskaźnik pokrycia dywidendy = dywidenda / zysk netto 45,92%
51,75%
34,35%
Mówi, jaką część zysku stanowi dywidenda. Polityka dywidendy - utrzymywanie stałej wartości tego wskaźnika.
Wskaźnik DPR może być większy, od 100%, bo zysk z lat ubiegłych może być przeznaczony na wypłatę dywidendy. Polityka dywidendy - DPS może rosnąć w stałym tempie.
DPR = dywidenda / zysk netto 45,92%
51,75%
34,35%
Mówi, jaką część zysku stanowi dywidenda. Polityka dywidendy - utrzymywanie stałej wartości tego wskaźnika.
Wskaźnik DPR może być większy, od 100%, bo zysk z lat ubiegłych może być przeznaczony na wypłatę dywidendy. Polityka dywidendy - DPS może rosnąć w stałym tempie. Stopa akcji = EPS / cena rynkowa akcji 8,19%
3,94%
11,78%
Ile zarabia inwestor na każdej złotówce zainwestowanej w kupno akcji biorąc pod uwagę otrzymane dywidendy.
Wynik w procentach. Stopa dywidendy = DPS / cena rynkowa akcji 3409,22%
2053,50%
3089,90%
Stopa zwrotu z inwestycji biorąc pod uwagę wypłacane dywidendy. Większa jest lepsza.
P/E = cena rynkowa akcji / EPS

(…)

… zagrożenia upadłością
1,8 lub mniej
bardzo wysoki
1,81 - 2,99
Nieokreślony (szara strefa trudno ocenić)
3,0 i więcej
niewielki
Rośnie - sytuacja się poprawia, maleje - trzeba szukać przyczyn pogorszenia
3
Analiza finansowa 2011
3

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz