Europejska integracja gospodarcza - strona 2

Ideowo- koncepcyjne podstawy integracji europejskiej, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof. dr hab. Bogumiła Mucha-Leszko
 • Europejska integracja gospodarcza
Pobrań: 21
Wyświetleń: 623

Ideowo-koncepcyjne podstawy integracji europejskiej ?Jakie były koncepcje, plany, które stanowiły podstawy dla polityków, którzy albo wyrażali zainteresowanie integracją. Kiedy i kto przemawiał do polityków euro o namawiał, że dla dobra Europy powinna być jedna w sensie przestrzeni kulturowej, poli...

Integracja polityki gos-społ w latach 1957-84, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof. dr hab. Bogumiła Mucha-Leszko
 • Europejska integracja gospodarcza
Pobrań: 28
Wyświetleń: 511

Integracja polityki gospodarczo-społecznej w latach 1957-84 W traktacie rzymskim o EWG zostały zamieszczone postanowienia w tej sprawie i określano dziedziny gosp, które uznano za priorytetowe z punktu widzenia wprowadzenia wspólnego rynku i centralizacja polityki wg twórców EWG stanowiło ważny war...

Integracja rynkowa, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof. dr hab. Bogumiła Mucha-Leszko
 • Europejska integracja gospodarcza
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1351

Integracja Rynkowa -protekcjonizm lat 70 w tym subsydiowanie eksportu niekorzystnie wpływały na wzajemny handel krajów członkowskich EWG -protekcjonizm w warunkach Unii Celnej, polegał na stosowaniu różnego typy

Integracja walutowa w latach 1957-84, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof. dr hab. Bogumiła Mucha-Leszko
 • Europejska integracja gospodarcza
Pobrań: 28
Wyświetleń: 553

Integracja walutowa w latach 1957-84 1. integracja walutowa nie była przewidziana w traktacie rzymskim o EWG, ponieważ w połowie lat 50-tych, gdy ten traktat przygotowywano dolar był pieniądzem światowym a system z Bretn Woods dobrze funkcjonował dlatego nawet nie zastanawiano się nad sprawami inte...

Integracja, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof. dr hab. Bogumiła Mucha-Leszko
 • Europejska integracja gospodarcza
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1050

Integracja- proces zespalania różnych typów gosp krajowej. Istota integracji nie polega na dodawaniu gospodarki lecz na powstawaniu nowego organizmy ekonomicznego o możliwościach przekraczających sumę potencjałów narodowych. 1 Kryterium horyzontu czasowego. Integracja jak niekończący się proces D...

Istota unii walutowej, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof. dr hab. Bogumiła Mucha-Leszko
 • Europejska integracja gospodarcza
Pobrań: 42
Wyświetleń: 833

Istota Unii Walutowej Mówiąc o UW musimy rozróżnić UW pełna i nie pełną UW nie pełna ma miejsce wówczas gdy grupa krajów prowadzi wspólną politykę walutową nawet do tego stopnia, że usztywnia kursy walutowe pomiędzy walutami krajowymi. Może być również taka

Kongres w Hadze, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof. dr hab. Bogumiła Mucha-Leszko
 • Europejska integracja gospodarcza
Pobrań: 7
Wyświetleń: 833

?Czy kongres federalistów w Hadze zakończył się konstruktywnie tzn czy powstała jakaś koncepcja jednoczenia europy? Tak to rezolucja ekonomiczno-społeczna, stanowiła wizję z tamtego okresu, wizję europy. Rezolucja ekon-spółeczna kongresu w Hadze: Pełna unia celna Swoboda przepływu kapitału Koor...

Korzyści uni walutowej, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof. dr hab. Bogumiła Mucha-Leszko
 • Europejska integracja gospodarcza
Pobrań: 63
Wyświetleń: 735

Korzyści unii walutowej i skutki przyjęcia wspólnej waluty: 1. Zdecydowane ograniczenie ryzyka kursowego 2. Eliminacja kosztów transakcji 3. Integracja rynku finansowego- łatwiejszy dostęp do kredytów 4. Większa przejrzystość cen 5. Większy napływ kapitału 6. Wzrost wzajemnych obrotów handlowy...

Najważniejsze projekty integracji walutowej w EGiW, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof. dr hab. Bogumiła Mucha-Leszko
 • Europejska integracja gospodarcza
Pobrań: 28
Wyświetleń: 777

Najważniejsze projekty integracji walutowej w EGiW -analiza porównawcza Nazwa projektu Przedstawione propozycje Stopień realizacji Pierwszy plan R. Barre'a (1969r.) Konwergencja średniookresowych polityki gosp Koordynacja polityki gos...

Ocena efektów integracji w latach 1957-84, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof. dr hab. Bogumiła Mucha-Leszko
 • Europejska integracja gospodarcza
Pobrań: 21
Wyświetleń: 637

OCENA EFEKTÓW INTEGRACJI W LATACH 1957-84 r. Integracja rynkowa Zgodnie z traktatem rzymskim o EWG celem integracji w okresie przejściowym w funkcjonowaniu EWG (czyli do roku 1970) celem miało być wprowadzenie unii celnej. Czyli unia celna miała się przyczynić do osiągnięcia pierwszej ze swobód wsp...