Kongres w Hadze, sem III

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 833
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kongres w Hadze, sem III - strona 1 Kongres w Hadze, sem III - strona 2

Fragment notatki:

?Czy kongres federalistów w Hadze zakończył się konstruktywnie tzn czy powstała jakaś koncepcja jednoczenia europy?
Tak to rezolucja ekonomiczno-społeczna, stanowiła wizję z tamtego okresu, wizję europy.
Rezolucja ekon-spółeczna kongresu w Hadze:
Pełna unia celna
Swoboda przepływu kapitału
Koordynację polityki budżetowej i kredytowej
Unia walutowa
Koordynacja prawa w dziedzinie polityki społecznej
Stworzenie warunków do swobody przepływu siły roboczej i pełnego zatrudnienia.
Z koncepcji kongresu w Hadze można wczytać, że zgromadzony wówczas federalistom chodziło o unii gospodarczą w europie.
Koncepcja zjednoczenia europy a pierwsze inicjatywy, które zapoczątkowały proces integracji europejskiej.
Kongres federalistów w Hadze zakończył się w prawdzie ogłoszeniem rezolucji i to kilku. Rezolucję te obejmowały sprawy polityczne, ekonomiczne, społeczne i kulturalne. Z punktu widzenia jednoczenia europy najważniejszy były 2 rezolucje:
R. ekonomiczno-społeczna
R. polityczna
Natomiast za tymi rezolucjami nie poszły takie działania, inicjatywy polityków, które zakończyły by się jednoznacznie przygotowaniem podstaw przyszłej unii federalnej w rozsądnym czasie po zakończeniu kongresu w Hadze. To jak federaliści podzielili się na dwie grupy czyli f. radykalnych i umiarkowanych tak samo doszło do podziału między krajami. Większość krajów europejskich nie akceptowała unii federalnej z uprawnieniami dla instytucji ponadnarodowych. Największe zainteresowanie jednoczeniem europy na zasadach unii federalnej z ponadrzędowymi instrumentami przejawiała Francja, Belgia, Luksemburg i federaliści radykalni z różnych krajów w tym z Włoch premier Alci de Gasperi. W praktyce pierwsze inicjatywy na rzecz integracji europejskiej również zostały podjęte przez francuzów. W 1950 r. ówczesny minister spraw zagranicznych Robert Szuman w dniu 9 maja wystąpił ze słynną dziś deklaracją ukierunkowaną bezpośrednio do RFN ale otwarte dla innych zainteresowanych krajów. W tej deklaracji proponował RFN utworzenie wspólnego zarządu nad dwoma gałęziami przemysłu: węglowy i stalowy.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz