Wykład - Arstid Briandt

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 434
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Arstid Briandt - strona 1 Wykład - Arstid Briandt - strona 2 Wykład - Arstid Briandt - strona 3

Fragment notatki:

ARISTID BRIANDT (AB) - deputowany do francusk zgromadzenia narodowego. Piastował wysokie urzędy. Był 15 razy ministrem ds. zagranicy i 10 razy premierem. W 1926r dostał Nagrodę Nobla w dziedzinie Pokoju, łącznie z Gustawem Strechmanem ( Minister Spraw Zagranicy w Niemczech).
EDWARD HERRIOUT (EH) - też był ministrem ds. zagranicy i premierem. Był zwolennikiem utworzenia Unii Federalnej w Europie, jeszcze przed opublikowaniem Pan Europy. AB zgłaszał to 4-krotnie ( w 1912, 1924, 1939 i 1930r). Po opublikowaniu Pan Europy AB i EH zintensyfikowali swoje działania. Przystąpili do inicjowania działań na forum m/narod. Jako 1st propozycję zjednoczenia Europy przedstawił EH na sesji Rady Ligi Narodów w 1924r. AB po raz 1st publicznie za ruchem paneuropejskim wypowiedział się w V.1925r. Popierał koncepcję Kundenhove Kalergi. Po 1925r najbardziej znaną inicjatywą AB było memorandum z 17.V.1930r skierowane do all europ pń członków Ligi Narodów. To memo znane jest jako Plan Briandt'a. Zawiera on w sobie 2 propozycje:
utworzenie Unii Federalnej, zwanej Unią Polityczną, ale przy zachowaniu niezależności pń wchodzących do tej unii.
gospodarcza - utworzenie takiego rn na obszarze UP, ktgo celem byłoby znoszenie barier handlowych.
Odzew na Plan Briandt'a:
1. Z jednej str - odzew pń dużych, na ktch AB bardzo zależało. One nie zainteresow się tą propozycją:
GB sceptycznie się zachowali. Mussolini, niechętny, wrogi stosunek
Niemcy niezdecydowani
Plan ten został zgłoszony w okresie wielkiego kryzysu gosp →zły czas, bo pń interesują się sobą ( skupione były na sprawach wewn. ).
Liga Narodów - pozytywny stosunek, zwrócili się do Komisji w celu oceny propozycji AB. Gł uwaga skupiona na części gospodarczej tego planu. Komisja ( 1930-1932 ) odbyła 3 spotkania. Ostatnie było w 1937r. rezultatów nie było.
Ze śmiercią AB umarła idea zjednoczenia E. (w 1932r.)
wyniesienie idei na forum m/narodowy.
Uwarunkowania i inicjatywy polit na rzecz wspólnej E pod k. II w św i w 2 poł l. 40-tych.
Główne zagadnienia:
główne nurty w dyskusjach nad zjednoczeniem E
rola europ federalistów
wpływ W. Churchill'a na kształtowanie świadomości i potrzeby budowy wspólnej E
Kongres federalistów w Hadze w 1948r.
Utworzenie Rady Europy w 1949r.
Wojna uświadomiła, że funkcjonowanie E w warunkach podziału może przynieść większe problemy. Politycy e szukali rozwiązań.
Ad. I.
Propozycje:
propozycja współpracy m/ Francją i GB - wielu polityków akceptowało. Chciano stworzyć podstawy umocnienia E i wyjście z II w św oraz stworzyć trwały układ w E


(…)

…. Nie all uczestnicy podpisali to, np. Dania i Norwegia - bo polityczna neutralność.
III. 1945r w Paryżu - federaliści. Spinelli przewodził temu ruchowi. Była potwierdzeniem rezolucji genewskiej. Nowych propozycji nie było. Warto podkreślić wkład naszego znajomego:
1st projekt konstytucji Stanów Zjednoczonych Europy w 1944r, na wzór konstytucji USA, przez Coundenhove Kalergi. Opracował go Komitet Prawny V Kongresu PAN Europejskiego. Przewidywał Europejską Unię Gospodarczą (wraz z koloniami) i wspólny system obronny i prawny.
Ad. III.
Okres po II w św. Przemówienie W. Churchill'a z 19.IX.1946r wygłoszone w Zurichu było przemówieniem, kte odegrało zasadniczy wpływ na poruszenie opinii publicznej w E i uświadomiło jak ważne są działania integracyjne E. wskazał on kierunki działań ku zjednoczeniu.
Przemówienie…
Zjednoczone Europy. Wiele zawdzięczamy C.Kalergi i AB. Podkreśla rolę Ligi Narodów. Wyraził zadowolenie, że prezydent Truman z sympatią odniósł się do projektu..................... Stanowisko USA do projektów Unii Fed E było zmienne; w czasie II w św złe. 1st krok do odbudowy rodziny europejskiej powinien być podjęty przy współpracy Francji i Niemiec (to mogło zadziwić, bo nie zaproponowano GB…
… swobody wymienialności walut m/krajami
produkcja - przygotowanie wspólnego programu w celu: - produkcji rolnej; - dla przemysłu w celu stworzenia lepszej bazy technicznej, wyższego poziomu
deklaracja odnosząca się do społeczeństwa i siły rob - stworzenie warunków do swobodnego przepływu siły roboczej i pełnego zatrudnienia. Osiągnięcie wyższego poziomu życia w E. Stworzenie warunków do swobody przepływu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz