Korzyści uni walutowej, sem III

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 735
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Korzyści uni walutowej, sem III - strona 1 Korzyści uni walutowej, sem III - strona 2 Korzyści uni walutowej, sem III - strona 3

Fragment notatki:

Korzyści unii walutowej i skutki przyjęcia wspólnej waluty:
1. Zdecydowane ograniczenie ryzyka kursowego
2. Eliminacja kosztów transakcji
3. Integracja rynku finansowego- łatwiejszy dostęp do kredytów
4. Większa przejrzystość cen
5. Większy napływ kapitału
6. Wzrost wzajemnych obrotów handlowych
7. Niższa inflacja -większa stabilność makroekonomiczna
8. Przyspieszanie procesu konwergencji
9. Większa dyscyplina budżetowa
10. Zagrożenia (kredyty, boom i wzrost inflacji, wzrost płac i kosztów pracy oraz spadek konkurencyjności)
11. Brak instrumentów polityki makroekonomicznej jaki stanowiła polityka pieniężna, którą w warnkach unii walutowej prowadzi Ban centralny tej unii.
Ad1
Unia walutowa przynosi korzyści z tytułu zmniejszenia ryzyka kursowego zwłaszcza wówczas, gdy podstawą międzynarodowego systemu walutowego są płynne, a rynek walutowy jest niestabilny. Ograniczenie ryzyka kursowego jest także bardzo istotne wtedy, gdy w działalności biznesowej duże znaczenie mają transakcje przeprowadzane na rynkach zagranicznych
Ad 2
Jeżeli na obszarze grupy krajów funkcjonuje wspólna waluta to koszty działalności są niższa, ponieważ nie dokonuje się wymiany walut i wszystkich opłat towarzyszących takiej wymianie. Uwaga ta odnosi się tylko i wyłącznie do transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami krojów, które przyjęły wspólną walutę. Koszty transakcyjne obejmują również takie koszty, które firmy ponoszą w celu zabezpieczenia się przed ryzykiem kursowym, czyli przeprowadzają operacje walutowe zabezpieczające przed ryzykiem walutowym.
Ad 3
Korzyści z tytułu powstania jednego dużego rynku finansowego w unii walutowej:
Większa liczba instytucji finansowych zwłaszcza banków, które oferują kredyty i konkurują o kredytobiorców. Dlatego po utworzeniu unii walutowej można uzyskać kredyty niżej oprocentowane, ale łatwy dostep do kredytów to także niebezpieczeństwo zadłużenia się gosp domowych i podmiotów gosp.
Ad 4
Jeżeli ceny wyrażone są w jednej walucie to przedsiębiorcom jest łatwiej planować działalność i planowac koszty. Zmiany kosztów będą przede wszystkim skutkiem inflacji. Natomiast nie będą skutkiem zmien kursów walutowych. Przejrzystość cen ułatwia również dokonywanie lepszych wyborów w celach zaopatrzeniowych i ułatwia konkurencję na rynkach zbytu.
Ad 5
W unii walutowej, w której nie ma ryzyka kursowego bezpieczniej jest inwestować w kapitał. Ponadto unia walutowa stanowi swego rodzaju gwarancję większej stabilności gosp danej grupy krajów, ale teza ta została podważona przez sytuację w strefie EURO w ostatnim kryzysie. Czyli w latach 2008 i kolejnych. Ale zwłaszcza od 2009 roku, gdy pojawił się problem grecki i zagrożenie wzrostem zadłużenia w innych krajach strefy EURO.


(…)

… i kosztów transakcyjnych. Dlatego są to czynniki sprzyjające wzajemnej wymianie handlowej, ale w przypadku strefy EURO po wprowadzeniu wspólnej waluty nie zaobserwowano dużego wzrostu wymiany handlowej pomiędzy krajami obszaru EURO, ponieważ kraje UE osiągnęły już wcześniej wysoki stopień koncentracji obrotów na wspólnym rynku. Czyli był to efekt zniesienia barier handlowych pomiędzy krajami członkowskimi…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz