Europejska integracja gospodarcza - strona 3

Ocena funkcjonowania ESW, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof. dr hab. Bogumiła Mucha-Leszko
 • Europejska integracja gospodarcza
Pobrań: 28
Wyświetleń: 882

Ocena funkcjonowania ESW (europejski system walutowy) Ten system zaczął funkcjonować od 13 maja 1979 r. a więc wówczas gdy wciąż było wysoka inflacja. Przy czym była ona istotnie zróżnicowana pomiędzy krajami ponieważ nie wszystkie banki c...

Pan-Europa jako pierwowzór koncepcji UF, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof. dr hab. Bogumiła Mucha-Leszko
 • Europejska integracja gospodarcza
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1806

Pan-Europa jako pierwowzór koncepcji Unii federalnej i jej realizatorzy. Richard Coudenhove-Kalergi autor książki ,,Pan Europa” na rzecz współpracy zwolenników ,,pan-europy” we wszystkich krajach, w tym celu założył Unie pan-europy. Agendy powstały we wszystkich krajach europy. W 1923 wydał książkę...

Plan Delorsa, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof. dr hab. Bogumiła Mucha-Leszko
 • Europejska integracja gospodarcza
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1883

Plan Delorsa (1989) Była to rozwinięta koncepcja wprowadzenia Unii Gosp i Walutowej zawarta w rozdziale II i III Rozdział II zawiera ogólne założenia unii walutowej i gosp, przedstawia jej organizację, rolę Europejskiego Syste...

Przepływ siły roboczej w UR, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof. dr hab. Bogumiła Mucha-Leszko
 • Europejska integracja gospodarcza
Pobrań: 0
Wyświetleń: 602

Czynniki wpływające na przepływy siły roboczej w UR w krótkim okresie czasu oraz u średnim i długim okresie czasu: -w krótkim określa podstawowym czynnikiem są różnice w poziomie płac i dochodów pomiędzy krajami całego ugrupowania. Natomiast po 2004 r. interesującym zjawiskiem były przepływy pomięd...

Realizacja projektu JRE, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof. dr hab. Bogumiła Mucha-Leszko
 • Europejska integracja gospodarcza
Pobrań: 14
Wyświetleń: 672

REALIZACJA PROJEKTU JRE -w dyskusji nad JRE a konkretnie nad propozycjami w białej księdze zaakceptowano do wprowadzenia w życie 1982 propozycje legislacyjne (18 z 300 z Białej Księgi) Te propozycje legistacyjne wymagały praktycznego wprowadz...

Skutki kryzysu energetycznego, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof. dr hab. Bogumiła Mucha-Leszko
 • Europejska integracja gospodarcza
Pobrań: 7
Wyświetleń: 476

SKUTKI KRYZYSU ENERGETYCZNEGO: -wzrost cen innych surowców, towarów przetworzonych i kosztów transportu - ogólny wzrost cen w gospodarkach krajowych czyli zagrożenia inflacją, która w Europie zachodniej kształtowała się na poziomie od ok. 7% rocznie (RFN) do 24% (Wielka Brytania) Wzrost cen ropy na...

UGiW, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof. dr hab. Bogumiła Mucha-Leszko
 • Europejska integracja gospodarcza
Pobrań: 7
Wyświetleń: 686

Realizacja UGiW obejmowała trzy etapy: Etap I(1990-1993) Etap II (1994-98) Etap III (1999-2002) Najważniejsze osiągnięcia Etapu I UGiW to: Zniesienie barier w przepływie kapitału, Zakończenie realizacji Projektu Jednolitego Rynku Euro...

Unia celna, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof. dr hab. Bogumiła Mucha-Leszko
 • Europejska integracja gospodarcza
Pobrań: 42
Wyświetleń: 910

Unia Celna Posiada wszystkie cechy strefy wolnego rynku ale jest bardziej zaawansowanym stadium integracji handlowej ponieważ kraje członkowskie unii celnej wprowadzają jedną wspólną zew taryfę celną dla krajów trzecich. Czyli oznacza to, że ...

Unia polityczna, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof. dr hab. Bogumiła Mucha-Leszko
 • Europejska integracja gospodarcza
Pobrań: 14
Wyświetleń: 574

Unia polityczna Współcześnie rozumiana jest jako zwiększenie integracji gosp. Czyli trudno sobie wyobrazić unie gosp bez unii politycznej bo wtedy gdy władza polityczna pozostaje w krajach członkowskich to unia gosp funkcjonuje nie efektywnie. Nie wszystkie decyzje podejmowane są z punktu widzenia ...

Wartość ECW określona na podstawie koszyka walut narodowych, sem III...

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof. dr hab. Bogumiła Mucha-Leszko
 • Europejska integracja gospodarcza
Pobrań: 0
Wyświetleń: 518

Wartość ECW została określona na podstawie koszyka walut narodowych ?A na podstawie czego określano udział walut narodowych w tym koszyku? Określano na podstawie potencjału gosp krajów członkowskich mierzonego udziałem PKB kraju w PKB wspólnoty oraz na postawie udziału handlu zagranicznego kraju c...