Ekonometria - strona 2

note /search

Ekonometria Metoda transportowa - zadanie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Ekonometria
Pobrań: 133
Wyświetleń: 938

Metoda transportowa Trzy lokale pobierają z trzech hurtowni alkohole. Zapotrzebowanie lokali w alkohol wynoszą odpowiednio: (lokal L 1 ) 100, (lokal L 2 ) 300, (lokal L 3 ) 200 butelek (jednostek). Hurtownie dysponują odpowiednio następującymi ilościami butelek alkoholu : (hurtownia H 1 ) 100, (h...

Model ekonometryczny przykłady

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Ekonometria
Pobrań: 644
Wyświetleń: 2100

MODEL EKONOMETRYCZNY    Podstawowym obiektem rozpatrywanym w ekonometrii jest model ekonometryczny. Modelem ekonometrycznym nazywamy formalny opis stochastycznej zależności wyróżnionej wielkości, zjawiska lub przebiegu procesu ekonomicznego     ( zjawisk, procesów) od czynników, które je kształtu...

Model optymalizacyjny zadania

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Ekonometria
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1043

T reść zadania Włoska firma LA PASTA zamierza zaistnieć na polskim rynku. Zamierza ona zakupić maszynę od polskiego producenta, która jest w stanie wyprodukować w ciągu miesiąca 3000kg makaronu świderek lub 1500kg makaronu muszelek. Jednak produ...

Podstawowe pojęcia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonometria
Pobrań: 462
Wyświetleń: 2184

Wykład 2. 27.10.2008 Parametr przeciętny - to stosunek wartości, jaką przybiera jedna zmienna do wartości jaką przybiera druga zmienna. Parametr przeciętny określa ile jednostek jednej zmiennej (y t ) przypada na jedną jednostkę drugiej zmiennej (x ti ) PP(y t , x ti )= Parametr krańcowy - to st...

Schemat Gaussa-Markowa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonometria
Pobrań: 175
Wyświetleń: 3017

Wykład 3, 04.10.2008 Założenia schematu Gaussa-Markova dany jest model: y t =β 0 + β 1 * x t1 + β 2 * x t2 + ζ t 1. E(ζ t )=0 t=1,…,T 2. σ 2 (ζ t )= σ 2=const t=1,…,T 3. cov(ζ t , ζ s )=0 t,s=1,…,T t≠s 4. cov(x t1 , ζ t )=0 i=1,…,k t=1,…,T 5. ζ t ~ N(0, σ 2 ) t=1,…,T 6. rz(X)=k+1 Aby używać...

Simpleks - teoria

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonometria
Pobrań: 98
Wyświetleń: 994

Wykład 7 , 13.01.09 SIMPLEKS - TEORIA - niech dany jest układ m równań liniowych o n niewiadomych, taki, że liczba niewiadomych jest większa od liczny równań (m (…) …” w macierzy B). Macierz Xb to macierz zmiennych bazowych. Macierz ...

EKONOMETRIA wstęp

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonometria
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1134

EKONOMETRIA Wykład 1. 07.10.2008 Ekonometria - zajmuje się empiryczną weryfikacją praw ekonomicznych. Dane wykorzystywane do weryfikacji otrzymuje się z obserwacji. Ekonometria z...

Testowanie istotności parametrów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonometria
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1232

Wykład 4, 18.11.2008 Testowanie istotności parametrów Stawiamy hipotezy badawcze Statystyką testową jest: Uwaga! Proszę zauważyć, że licząc powyższą formułę przyjmuje się , co wynika z hipotezy zerowej. - jeśli |t|t α/2 , odrzucamy H 0 na rzecz H A na α procentowym

Zadania ekonometria

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonometria
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1239

Wykład 6 , 16.12.2008 Zad. Przedsiębiorstwo produkuje dwa rodzaje wyrobów A i B. W procesie produkcji wykorzystywane są trzy środki produkcji S 1 , S 2 , S 3 dane w ograniczonych ilościach 2000, 4200, 1200 jednostek odpowiednio. Do wytworzenie jednego wyrobu A należy zużyć 4, 6 i 3 jednostki śro...

Rachunek macierzowy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonometria
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2135

8. Rachunek macierzowy 8.1. Dzialania na macierzach Definicja 1. Macierza o m wierszach i n kolumnach (gdzie m, n ∈ R) lub kr´otko macierza m × n nazywamy ka˙zde odwzorowanie A : {1, . . . , m} × {1, . . . , n} → R. Piszemy w´ owczas A = [aij]1≤i≤m,1≤j≤n lub A =      a11 a12 . . . a1n a21 a22...