Biochemia - strona 8

Preparacja DNA z grasicy cielęcej- sprawozdanie - Wirówka

 • Politechnika Wrocławska
 • Biochemia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1064

Notatka porusza między innymi zagadneinia takie jak: Laboratorium biochemii Preparacja DNA z grasicy cielęcej (ćw J) Cel ćwiczenia izolacja kwasu dezoksyrybonukleinowego z grasicy cielęcej. Odczynniki zamrożona grasica cielęca 1 mM wersenian sod...

Chromatografia żelowa- ćwiczenia

 • Politechnika Wrocławska
 • Biochemia
Pobrań: 455
Wyświetleń: 1568

Cel ćwiczenia Rozdział białek na kolumnie wypełnionej żelem Sephadex G-75. Wyznaczenie dostępnych współczynników podziału Kav dla badanych białek. Wykreślenie profilu elucji dla przeprowadzonego procesu chromatografii żelowej. Przygotowanie próbek do

LIPIDY - Funkcje tłuszczów

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Biochemia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1148

Lipidy : niejednorodna grupa związków chemicznych pochodzenia biologicznego, które charakteryzują się tym, że łatwo rozpuszczają się w rozpuszczalnikach organicznych takich jak: metanol , aceton , ...

Oznaczanie grup sulfhydrylowych i mostków di siarczkowych w niskocząst...

 • Politechnika Wrocławska
 • Biochemia
Pobrań: 497
Wyświetleń: 1470

Laboratorium biochemii Oznaczanie grup sulfhydrylowych i mostków di siarczkowych w niskocząsteczkowym di siarczku (ćw. D) Cel ćwiczenia Zapoznanie się z metodą oznaczania ilości mostków di siarczkowych i wolnych grup sulfhydrylowych w próbce o nieznanym stężeniu niskocząsteczkowego di siarczku. ...

Oznaczanie grup sulfhydrolowych w białkach- ćwiczenia

 • Politechnika Wrocławska
 • Biochemia
Pobrań: 497
Wyświetleń: 1589

Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z metodą oznaczania grup sulfhydrylowych w białkach oraz z jedną z technik oznaczania tych grup za pomocą odczynnika Ellmana. Oznaczenie ilości grup sulfhydrylowych aldolazy A wraz z określeniem stopnia ich ekspozycji do rozpuszczalnika roztworu. Ok...

Aminokwasy i enzymy

 • Politechnika Gdańska
 • Biochemia
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1568

Nazwa aminokwasu. Skrót nazwy  międzynarodowej Wzór chemiczny Aminokwasy alifatyczne obojętne Glicyna Gly Alanina Ala Walina Val Leucyna Leu Izoleucyna Ile Alifatyczne hydroksyaminokwasy

Enzymy - omówienie zagadnień

 • Politechnika Gdańska
 • Biochemia
Pobrań: 616
Wyświetleń: 2443

ENZYMY 1. Pojęcia enzym  – są to katalizatory, które zmieniają szybkość reakcji poprzez obniżenie energii aktywacji,  same nie ulegając zmianie. Enzymy są wysoce specyficzne, a ich aktowność może być regulowana.  W zasadzie wszystkie enzymy są białkami, poza pewnymi RNA czynnymi katalitycznie. in...

Białka proste i złożone

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Biochemia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1092

BIAŁKA Wielkocząsteczkowe związki zbudowane wyłącznie lub w dużej mierze z aminokwasów, a które stanowią największą część występujących w żywym organizmie związków organicznych. Podziały Wewnątrz- i zewnątrz- komórkowe Ze wzg. na pochodzenie - roślinne, zwierzęce, bakteryjne, wirusowe Ze wzg. na...

Indentyfikacja i charakterystyka biochemiczna wyizolowanych szczepów B...

 • Uniwersytet Warszawski
 • Biochemia
Pobrań: 210
Wyświetleń: 658

MIKROBIOLOGIA TECHNICZNA – studia zaoczne Ćwiczenie 3 część teoretyczna ĆWICZENIE 3: IDENTYFIKACJA I CHARAKTERYSTYKA BIOCHEMICZNA WYIZOLOWANYCH SZCZEPÓW BACILLUS Wstęp Do rodziny Bacillaceae zalicza się laseczki, ba ogół gramdodatnie zdolne do wytwarzania przetrwalników o wysokiej opornośc...