Biochemia - strona 7

Biochemia, Testy przykładowe cz2

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Biochemia
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1134

Testy z biochemii z poprzednich lat. 1.AMPjest syntetyzowany w wyniku reakcji katalizowanej przez: a) odwrotna transkrypcję b) polimerazę RNA c) polimerazę DNA 2.Dla pewnej reakcji katalizowanej enzymatycznie wartość Km=1,2*10^2 M/l a) inhibitora niewspółzawodniczego b) dehydrogenazy bursz...

Biochemia, Testy przykładowe cz3

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Biochemia
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1596

Testy z biochemii z poprzednich lat. 1.AMPjest syntetyzowany w wyniku reakcji katalizowanej przez: a) odwrotna transkrypcję b) polimerazę RNA c) polimerazę DNA 2.Dla pewnej reakcji katalizowanej enzymatycznie wartość Km=1,2*10^2 M/l a) inhibitora niewspółzawodniczego b) dehydrogenazy bursz...

Biochemia - przykładowe pytania

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Biochemia
Pobrań: 427
Wyświetleń: 1659

1. Lizosomy są organellami komórek …………… Wewnątrz lizosomów znajdują się hydrolazy ……….., czynne podczas degradacji ………… zwierzęcych, kwaśne, makrocząsteczek 2. W tkance mięśniowej po uboju: gwałtownie spada stężenie fosfokreatyny 3. ATP jako koenzym transferaz przenosi resztę AMP z wydzieleniem...

CGMP - powstawanie, budowa i podstawy działania

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • dr inż. Marzena Mogielnicka-Brzozowska
 • Biochemia
Pobrań: 413
Wyświetleń: 5012

W prezentacji znaleźć można budowę cGMP, podstawy działania oraz jak powstaje. Prezentacja zawiera dodatkowo skany schematów, które są bardzo przydatne przy zrozumieniu cGMP. Poruszane są także takie kwestie jak: hamowanie adhezji i agregacji płytek krwi, aktywacja PKG oraz regulacja napięcia mięśn...

Budowa i rola białek G w przekazie informacji

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • dr inż. Marzena Mogielnicka-Brzozowska
 • Biochemia
Pobrań: 294
Wyświetleń: 3822

Prezentacja przygotowana w programie Power Point na temat, białek G, ich budowie, funkcjach oraz przekazywaniu informacji w komórkach. Prezentacja, mówiona z pamięci została oceniona przez Panią dr na 4,5 więc polecam. (…) … - najwcześniej wyk...

Hydroliza enzymatyczna białka- sprawozdanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Biochemia
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1974

Laboratorium biochemii Hydroliza enzymatyczna białka (ćw H) Cel ćwiczenia Obserwacja i porównanie postępu reakcji hydrolizy białka katalizowanej przez naturalny zestaw trzustkowych enzymów proteolitycznych w obecności i nieobecności białkowego inhibitora, Zapoznanie się z metodą oznaczania stęże...

Kinetyka enzymatyczna- sprawozdanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Biochemia
Pobrań: 434
Wyświetleń: 1190

Laboratorium biochemii Kinetyka enzymatyczna I (ćw. A) Cel ćwiczenia Wyznaczenie podstawowych parametrów kinetycznych dla kwaśnej fosfatazy poprzez pomiar ilości powstałego produktu, Ustalenie czy kwaśna

Preparacja DNA z grasicy cielęcej- sprawozdanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Biochemia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 882

Laboratorium biochemii Preparacja DNA z grasicy cielęcej (ćw J) Cel ćwiczenia izolacja kwasu dezoksyrybonukleinowego z grasicy cielęcej. Odczynniki zamrożona grasica cielęca 1 mM wersenian sodu (EDTA) roztwór SSC (0.015 M cytrynian sodu, 0.1...