Biochemia - strona 6

Biochemia wejścióciwka-lipidy

 • Politechnika Gdańska
 • mgr Popow
 • Biochemia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1232

LIPIDY (MÓZG) ĆW 4 1) Uzupełnianie tekstu o chromatografii (wpisywanie w luki) 2) Co to błona komórkowa, na jakie klasy dzielimy lipidy w błonach, jakie standardy lipidów  wykorzystujemy w ćwiczeniu (podaj 3). 3) Narysuj płytkę z MIESZANI...

Łańcuch oddechowy

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr hab. Marian Bidziński
 • Biochemia
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1442

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Łańcuch oddechowy wewnętrznej błony mitochondrialnej jest głównym źródłem energii komórek eukariotycznych. Składa się z czterech białkowych „generatorów energii”, które przekształcają...

Lipidy - B-oksydacja

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr hab. Marian Bidziński
 • Biochemia
Pobrań: 238
Wyświetleń: 994

Notatka porusza między innymi zagadneinia takie jak: Nazwa przemiany: B-oksydacja, pochodzi od nazwy trzeciego węgla w łańcuchu kwasu tłuszczowego. Węgiel w pozycji B jest najwyżej utlenionym podczas redoksowych reakcji katabolicznych kwasów tłuszczowych. Acylo CoA jest wtedy całkowicie rozkładany d...

Polski Slownik Enzymow

 • Uniwersytet Warszawski
 • Biochemia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 812

POLITECHNIKA ŁÓDZKA Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności dr hab.inż. Tadeusz Trzmiel prof. PŁ, mgr inż. Marcin Płaczek Słownik oficjalnych nazw enzymów ŁÓDŹ 2007 Niniejszy słownik zawierający około 4000 nazw (stan na 05.2007) jest tłumaczeniem oficjalnych nazw enzymów z języka angielskiego ...

Osteoporoza i choroba Graves Basedowa

 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • dr hab. n. med. Barbara Stawiarska-Pięta
 • Biochemia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2863

med. Barbara Stawiarska-Pięta . Notatka składa się z 10 stron i porusza zagadnienia takie jak: choroba Gravesa- Basedowa: zróżnicowanie obrazu klinicznego, niedoczynność tarczycy, przyczyny pierwotnej wrodzonej niedoczynności, hormony tarczycy, skutki niedoborów hormonów tarczycy. W notatce z...

Układ fibrynolityczny

 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • dr hab. n. med. Barbara Stawiarska-Pięta
 • Biochemia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 3038

med. Barbara Stawiarska-Pięta . Notatka składa się z 14 stron i porusza zagadnienia takie jak: fibrynoliza, główna rola układu fibrynolitycznego, plazminogen, plazmina, aktywatory plazminogenu, aktywator tkankowy, główne miejsce syntezy u-PA, streptokinaza, stafylokinaza, inhibitory fibrynoulizy...

Patobiochemia - wykłady

 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • dr hab. n. med. Barbara Stawiarska-Pięta
 • Biochemia
Pobrań: 168
Wyświetleń: 3003

med. Barbara Stawiarska-Pięta. Notatka składa się z 12 stron i porusza zagadnienia takie jak: miażdżyca, typy zmian miażdżycowych, patogeneza, patomechanizm, rola lipidów w miażdżycy tętnic, modyfikacje LDL, choroba niedokrwienia serca, choroba wieńcowa, patogeneza choroby wieńcowej, czynniki r...

Biochemia pytania na kolokwium

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Biochemia
Pobrań: 1589
Wyświetleń: 4949

Kolos 1 gr V 1. Pojęcia: aminy biogenne, gluten 2. hemoglobina, lizozym, mioglobina, aspartam, glutation - w jakiej kolejności będą wylatywać z tej kolumny z żelem Sephadex 3. Charakterystyka białek tkanki mięśniowej i okrywającej 4. Obliczyć...

testy z biochemii

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Biochemia
Pobrań: 707
Wyświetleń: 1988

1. Lizosomy są organellami komórek …………… Wewnątrz lizosomów znajdują się hydrolazy ……….., czynne podczas degradacji ………… zwierzęcych, kwaśne, makrocząsteczek 2. W tkance mięśniowej po uboju: gwałtownie spada stężenie fosfokreatyny 3. ATP jako koen...

Biochemia - testy przykładowe

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Biochemia
Pobrań: 441
Wyświetleń: 2639

Testy z biochemii z poprzednich lat. 1.AMPjest syntetyzowany w wyniku reakcji katalizowanej przez: a) odwrotna transkrypcję b) polimerazę RNA c) polimerazę DNA 2.Dla pewnej reakcji katalizowanej enzymatycznie wartość Km=1,2*10^2 M/l a) inhibitora niewspółzawodniczego b) dehydrogenazy bursz...