Biochemia - strona 5

Model helisy DNA

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Biochemia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1134

Model helisy DNA Dwa helikalne łańcuchy polinukleotydowe biegnące w przeciwnych kierunkach oplatają wspólną oś Zasady purynowe i pirymidynowe znajdują się wewnątrz, a fosrorany i reszty deoksyrybozy na zewnątrz helisy, a płaszczyzny pierścieni cukrów są ułożoneprostopadle względem zasad Średnica...

Proces ATP-niezależny

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Biochemia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1120

Proces ATP-niezależny Np.glikoproteiny posiadają kw. sjalowy na końcu nieredukującym łańcucha polisacharydowego, tracą go, co umożliwia ich poznanie przez receptory hepatocytów wchłaniające do lizosomów Szybkość degradacji białek własnych jest różna dla poszczególnych białek Reduktory HMG-CoA - ...

Reakcje pierwszego rzędu

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Biochemia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1407

Reakcje pierwszego rzędu Takie, których szybkość oznaczana doświadczalnie, zmienia się proporcjonalnie do stężenia jednej z reagujących substancji Okres półtrwania - jest to czas, po którym stężenie substratu w wyniku reakcji zmniejszyło się o połowę w stosunku do stężenia początkowego. Nie zależy...

Trawienie białek

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Biochemia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1435

TRAWIENIE BIAŁEK Budowa przewodu pokarmowego: jama ustna - ślina, w oda, s ole mineralne, ś luz żołądek - sok żołądkowy: wsś, HCl, pepsyna (pepsynogen) dwunastnica - wsś (enterokinaza) soktrzustkowy - wsś, wodorowęglany, enzymy: trypsyn...

Deoksyrybonukleotydy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Biochemia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1827

Deoksyrybonukleotydy powstają przez redukcję rybonukleotydów przy udziale kompleksu reduktazy rybonukleotydowej. Grupę 2'OH reszty cukrowej zastępuje atom wodoru, reduktorem jest NADPH. DUMP jest metylowany do dTMP - donorem grupy metylowej jest pochodna tetrahydrofolianu. Syntetyczne analogi nuk...

Kinaza kreatynowa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Biochemia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1106

Kinaza kreatynowa ( CK ) Enzym cytoplazmatyczny i mitochondrialny. Najwięcej enzymu jest w: mięśniach, mózgu, sersu i jelitach. Istnieją 3 izoenzymy specyficzne tkankowo. Katalizuje przeniesienie grupy fosforanowej z ATP na kreatynę z wytworzeniem fosfokreatyny i ADP.

Koenzymy flawinowe

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Biochemia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2436

KOENZYMY FLAWINOWE Przenoszenie atomów wodoru z donora na akceptor. Wodory przyłączają się do N-1 i N-10 izoalloksazy FMN FAD Biorą udział w przemianach oksydoredukcyjnych Większości aminokwasów do ketokwasów Aktywnych nasyconych kwasów tłu...

Słabe wiązania w stabilizacji struktur białek

 • Politechnika Śląska
 • dr hab. Marian Bidziński
 • Biochemia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1918

1. Rola słabych wiązań w stabilizacji struktur białek. Wśród białek wyróżniamy pierwotną strukturę pierwszorzędową oraz wtórne struktury drugo- oraz trzeciorzędową. Oprócz tego niektóre białka posiadają strukturę czwartorzędową. Wielość strukturalna białek jest spowodowana aspektem ekonomi przestrz...

Cykl pentozo-fosforanowy

 • Politechnika Śląska
 • dr hab. Marian Bidziński
 • Biochemia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1246

3. Cykl pentozo-fosforanowy. Cykl pentozo-fosforanowy to szereg reakcji chemicznych zachodzących w organizmach żywych w cytozolu, gdzie efekty jego działania są szeroko wykorzystywane. Służy do biosyntezy węglowodanów, w wyniku czego mogą tworzyć się cukry o różnej liczbie atomów węgla, redukuje NA...

Kod genetyczny - omówienie zagadnienia

 • Politechnika Śląska
 • dr hab. Marian Bidziński
 • Biochemia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1694

2. Kod genetyczny. Kodem genetycznym nazywamy zapisaną informację genetyczną (kolejność nukleotydów) w postaci sekwencji aminokwasów w białkach. Nukleotydy to elementarne jednostki składowe kwasów nukleinowych, zarówno RNA jak i DNA. Możemy...