Deoksyrybonukleotydy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1946
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Deoksyrybonukleotydy - strona 1 Deoksyrybonukleotydy - strona 2

Fragment notatki:

Deoksyrybonukleotydy powstają przez redukcję rybonukleotydów przy udziale kompleksu reduktazy rybonukleotydowej. Grupę 2'OH reszty cukrowej zastępuje atom wodoru, reduktorem jest NADPH.
DUMP jest metylowany do dTMP - donorem grupy metylowej jest pochodna tetrahydrofolianu.
Syntetyczne analogi nukleozydów
Pochodne zasad azotowych i nukleozydy, w których zostaje zmieniona struktura pierścienia lub cukru w celu uzyskania zmiany działania biologicznego związku, co może być wykorzystywane terapeutycznie.
Hamowanie enzymów wykorzystujące fizjologiczne odpowiedniki analogów jako substratu
Konsekwencje wbudowania analogów nukleotydów w DNA lub RNA wynikające z nieprawidłowego parowania zasad oraz wstrzymywania replikacji lub transkrypcji (choroby nowotworowe, wirusowe)
Allopurynol hamuje oksydację ksantynową i enzymy biosyntezy puryn - stosowany w leczeniu hiperurykemii i dny moczanowej
9-(2-hydroksyetoksymetalo) guanina - acyklowir - stosowany w leczeniu chorób wirusoweych
3'-azydo-2'-deoksytymidyna - zidowudyna - stosowana w leczeniu chorób wirusowych
Mechanizmy działania antybiotyków
Z punktu widzenia mechanizmu działania wyróżnia się 3 grupy antybiotyków, które mogą działać przez:
Hamowanie biosyntezy ściany komórki bakteryjnej (penicyliny, cefalosporyny,bacytracyna, cykloseryna, nowobiocyna, wankomycyna, nistocetyna)
Uszkodzenie błony cytoplazmatycznej i prowadzące do zaburzeń przepuszczalności dla elektrolitów, aminokwasów, nukleotydów (streptomycyna, neomycyna, polimyksyny B i E)
Hamowanie syntezy białek i kwasów nukleinowych (streptomycyna, tetracykliny, chloramfenikol, erytromycyny, kanamycyna, antybiotyki peptolidowe )
Zmaczenie diagnostyczne
Rekombinacyjna technologia DNA opiera się na enzymologii kwasów nukleinowych oraz komplementarności zasad.
Enzymy restrykcyjne wykorzystywane do rozcinania DNA na specyficzne fragmenty, które poddają się analizie i różnego rodzaju manipulacjom znacznie łatwiej niż cząsteczka wyjściowa.
PCR - reakcja łańcuchowa polimeryzacji, wielokrotne powielanie wybranych sekwencji DNA
SOUTHERN BLOTTING - metoda identyfikacji szukanego fragmentu DNA poprzez hybrydyzację z sondą znakowaną izotopenii. Po elektroforezie przenosi się frakcje na nitrocelulozę, poddaje hybrydyzacji z sondą i poprzez autoradiografię ujawnia położenie tych fragmentów, które są komplementarne do stosowanej sondy.
NOTHERN BLOTTING - dotyczy RNA
WESTER BLOTTING - wykrywanie białek w reakcji ze specyficznymi przeciwciałami
Replikacja
Białka biorące udział w replikacji DNA
Gyraza DNA - wprowadza ujemne skręty superhelikalne
Helikaza - rozplata podwójną helisę(niszczy wiązania wodorowe potrzebne ATP)


(…)

…)
Polimeraza DNA I - usuwa startery i wypełnia brakujące nici DNA (usuwa prymer RNA)
Ligaza DNA - łączy końce DNA
Mechanizm działania hormonów sterydowych
Hormony sterydowe (estrogeny, androgeny, progesterony, mineralo- i glikokortykoidy) oraz hormony tarczycy działają poprzez połączenie z receptorem zlokalizowanym śródkomórkowo i wpływają na ekspresję genów. Wpływając w sposób selektywny na transkrypcję…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz