Zdarzenie prawne - strona 174

Informacje dla osób składających skargę

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Bożena Gronowska
 • Prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
Pobrań: 14
Wyświetleń: 966

skargi przeciwko państwom, które ratyfikowały Konwencję lub dany protokół dodatkowy. Zdarzenia...

Skutki niewykonania zobowiązań

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Roman Siuda
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1204

w prawie cywilnym rozumie się każde zdarzenie, które uniemoż- liwiło wykonanie zobowiązania i za które dłużnik...

Zasady procesowe w postępowaniu cywilnym.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1498

o roszczenie z czynu niedozwolonego można wytoczyć przed sąd, w którego okręgu nastąpiło zdarzenie wywołujące...

Finanse publiczne- wykład 12

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Teresa Famulska
 • Finanse publiczne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 707

od wydatków, od spożycia (w ogóle). Kryterium prawne - klasyfikacja prawna przyjmuje za kryterium konstrukcji...

Prywatyzacja bezpieczeństwa

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Michał Brzeziński
 • Bezpieczeństwo Państwa
Pobrań: 322
Wyświetleń: 2149

przez podmioty administracji publicznej. Trzy podstawy prawne: Ustawa z dnia 22 VIII 1997 r. o ochronie osób...

Podstawy inwestowania- wykład 3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Jan Czempas
 • Podstawy inwestowania
Pobrań: 119
Wyświetleń: 728

. Powinno ono prowadzić do maksymalizacji efektów zdarzeń pozytywnych oraz minimalizacji konsekwencji zdarzeń negatywnych...