Prywatyzacja bezpieczeństwa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 623
Wyświetleń: 2800
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prywatyzacja bezpieczeństwa - strona 1 Prywatyzacja bezpieczeństwa - strona 2 Prywatyzacja bezpieczeństwa - strona 3

Fragment notatki:


Prywatyzacja bezpieczeństwa - przesłanki prywatyzacji; komercyjny system ochrony osób i mienia, podstawowe pojęcia. Bezpieczeństwo jest dobrem publicznym (wartością), ma charakter zadań publicznych. Coraz większą rolę w realizacji zadań publicznych odgrywają organizacje pozarządowe i podmioty prywatne. Jest to przejaw demokratyzacji państwa i życia publicznego, a także społeczeństwa obywatelskiego. Aktywność obywatelska pozwala na sprawniejsze wykonywanie zadań. Przejmowanie realizacji i pomoc w ich wykonaniu przez podmioty prywatne nie zwalnia jednak państwa od obowiązku zajmowania się tym.
Aktywność państwa: I SEKTOR - administracja publiczna - charakter dominujący, najważniejszy sektor, czasem nazywany a. państwową (obejmuje administrację rządową i pozarządową)
II SEKTOR - działalność gospodarcza i biznesowa (prywatna) - postawione są na osiągnięcie zysku
IIISEKTOR - organizacje społeczne - ich celem nie jest osiągnięcie zysku, organizacje „non profit”, mają charakter niezależny, organizacje pozarządowe, użyteczne społecznie. Prowadzą działalność użyteczną publicznie. Zadania o charakterze publicznym. Pomoc ofiarom katastrof naturalnych, czy awarii technicznych, szkolenia obronne.
O działalności organizacji pozarządowych mówi Ustawa z 2003 r. „O działalności pożytku publicznego i wolontariacie” - jest jedną z wielu (2001r. - Ustawa „O wolontariacie”, 2004r. - Ustawa „O fundacjach”). Organizacje pozarządowe stwarzają możliwość społecznego zaangażowania oraz aktywnego uczestnictwa w kształtowaniu stosunków społecznych i wykonywanie zadań społecznych.
Organizacje pozarządowe związane z bezpieczeństwem:
- stowarzyszenia wyspecjalizowane w zakresie ochrony bezpieczeństwa - ochotnicze straże pożarne (na podstawie ustawy o stowarzyszeniach i ochrony przeciwpożarowej). Większość współpracuje stale.
- stowarzyszenia, dla których ochrona bezpieczeństwa nie jest podstawowym celem - podmioty ogólne, ich działalność przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa - Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Polski Czerwony Krzyż.
- podmioty o charakterze doradczym i opiniodawczym - organy, komisje, inspekcje, np.: Inspekcje Społeczne, przy staroście Komisje do spraw porządku i bezpieczeństwa publicznego. Rozwijają się organizacje o zasięgu lokalnym. Uspołecznienie bezpieczeństwa (III sektor) Prywatyzacja bezpieczeństwa - są to wszelkie przejawy odstępowania od wykonywania zadań przez podmioty administracji publicznej.
Trzy podstawy prawne: Ustawa z dnia 22 VIII 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. 1997 nr 114 poz. 740)


(…)

… i awaryjnym otwieraniu w miejscach zainstalowania.
Specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne - wewnętrzne służby ochrony, oraz przedsiębiorcy posiadający koncesję na ochronę osób i mienia, posiadający pozwolenie na broń na okaziciela.
Formy przedsiębiorstw:
- przedsiębiorcy niekoncesjonowani (tylko zabezpieczenie techniczne, pod warunkiem, że nie podlega to ochronie obowiązkowej)
- przedsiębiorcy koncesjonowani
- przedsiębiorcy koncesjonowani w postaci specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych - wewnętrzne służby ochrony
- wewnętrzne służby ochrony w postaci specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych Rozdział II - obszary, obiekty, urządzenia i transporty podlegające obowiązkowej ochronie
- banki, porty lotnicze, porty morskie, zakłady do wydobycia surowców naturalnych o strategicznym…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz