Zdarzenia prawne dzielimy na

note /search

Podział zdarzeń prawnych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1771

został najczęściej przyjmowany sche- mat podziału zdarzeń prawnych na gruncie prawa cywilnego. Zdarzenia prawne...

Konsumenci i przedsiębiorcy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo cywilne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 735

prawne dzielą się na: 1) czynności konwencjonalne - gdy norma prawna zdarzenie konstruuje, wyznaczając...

Zdarzenie prawne - definicja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1820

ZDARZENIE PRAWNE Poprzednio omówione zostały stosunki prawne, owe nawiązujące się i rozwiązujące...

Zdarzenia prawnomiędzynarodowe.

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 476

lub przyrodnicze z którymi prawo wiąże określone skutki prawne (zmiana koryta rzeki granicznej) zdarzenia związane...

Fakty prawne - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1680

FAKTY PRAWNE FAKTY PRAWNE - każde zdarzenie powodujące powstanie, ustanie bądź zmianę treści...

Fakty prawne - definicje

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Prawo
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1141

Fakty prawne. (Zdarzenia i działania prawne czynności zmierzające do wywołania skutków prawnych...