Stosunek społeczny i jego rodzaje

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 581
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Stosunek społeczny i jego rodzaje - strona 1 Stosunek społeczny i jego rodzaje - strona 2

Fragment notatki:

Stosunek społeczny zachodzi między co najmniej dwiema osobami, z których przynajmniej jedna oddziałuje na drugą lub których postępowanie wobec siebie albo innych osób jest w jakiś sposób uregulowane: Stosunki stanowione ( tetyczne ) - stosunki społeczne, których dotyczy jakaś norma postępowania. Wskazuje wzajemne obowiązki i prawa; Stosunki faktyczne - stosunki społeczne, których nie dotyczy żadna reguła postępowania. Stosunek prawny to stosunek społeczny regulowany przez prawo. Osoby (grupy) uczestniczące nazywane są podmiotami albo stronami stosunku prawnego. Elementy:
Prawo podmiotowe;
Obowiązek odpowiadający prawu podmiotowemu;
Podmiot prawa;
Podmiot obowiązku;
Przedmiot stosunku prawnego. Prawo podmiotowe - przysługująca określonemu podmiotowi prawa możność domagania się od innego podmiotu prawa pewnego zachowania się (oddania pieniędzy, udzielenia urlopu, wykonania zamówienia). §9. Zdarzenie prawne należy rozumieć jako każde zdarzenie pociągające za sobą powstanie, zmianę lub rozwiązanie stosunku prawnego, inaczej: wszystko, co powoduje nałożenie na podmiot prawa tych obowiązków i praw, które są przewidziane w normie prawnej. §10. Różnica między zdarzeniami sensu stricte i działaniami polega na tym, że pierwsze są niezależne (śmierć człowieka, klęski żywiołowe), a drugie zależne od woli człowieka. Działania dzielą się na czyny i akty prawne, gdzie czynami nazywamy zdarzenia dokonane bez zamiaru wywołania skutków prawnych, a aktami prawnymi są te zdarzenia, które mają takie skutki wywołać. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz