Finanse publiczne- wykład 12

Nasza ocena:

5
Pobrań: 91
Wyświetleń: 707
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse publiczne- wykład 12 - strona 1 Finanse publiczne- wykład 12 - strona 2 Finanse publiczne- wykład 12 - strona 3

Fragment notatki:

Wykład 12
Stawka procentowa to taka, która określa, jaki procent podstawy stanowi podatek.
Kwotowe - do jednej i do drugiej podstawy
Procentowe:
Stałe - wraz ze wzrostem stawki podatku nie zmienia się procent pobieranego podatku.
Progresywne - wraz ze wzrostem podstawy opodatkowania wzrasta % pobieranego podatku.
progresja globalna - to taka w której kolejna wyższa stawka obejmuje całą podstawą opodatkowania.
progresja ciągła - kolejna wyższa stawka obejmuje tylko część podstawy opodatkowania.
Regresywne - wraz ze wzrostem podstawy opodatkowania maleje procent pobieranego podatku. Są rzadkością, ma zastosowanie dla zrealizowania określonych celów poza fiskalnych.
Degresywne
Elementy techniki podatkowej:
Podmiot
Przedmiot
Podstawa
Stawka Skala - zestawienie przedziałów podstawy opodatkowania, wraz z odpowiadającymi im stawkami, ma najczęściej charakter tabelaryczny.
Zwolnienia, ulgi - elementy, które wprowadza się w konstrukcję podatku w związku z celami (funkcjami) pozafiskalnymi. Mogą być:
Podmiotowe - dotyczą podmiotu
Przedmiotowe - dotyczą przedmiotu. Np. Usługi o charakterze zdrowotnym - korzystają ze zwolnienia.
Zasady podatkowe - są to postulaty formułowane przez naukę pod adresem ustawodawstwa i praktyki, których przestrzeganie powinno zapewnić prawidłowe funkcjonowanie podatku.
Sprawiedliwości - podatek powinien być sprawiedliwy, punkt widzenia może być zróżnicowany.
Sprawiedliwość pozioma - postulat obciążania podatkami w takim samym stopniu podmiotów znajdujących się w takiej samej sytuacji dochodowej, lub majątkowej. Jest kojarzona z definicyjną cechą podatku: powszechności, ogólności.
Sprawiedliwość pionowa - nawiązuje do zdolności podatkowej, czyli do możliwości ponoszenia ciężaru podatkowego. Podmioty bardziej zamożne, czyli uzyskujące wyższe dochody, posiadające większy majątek powinny być w większym stopniu obciążone podatkami niż podmioty mniej zamożne. Zasadę sprawiedliwości pionowej realizują zarówno podatki liniowe, jaki i podatki progresywne. Zasadę sprawiedliwości pionowej w większym stopniu realizują podatki progresywne.
Wydajność fiskalna - postulat, aby podatki były wydajnymi źródłami dochodów publicznych: pewność, systematyczność, stałość.
Stabilność - postulat stabilnych regulacji podatkowych niezbyt częstego ich zmieniania. Postulat stabilności podatków w ciągu roku. Jest on respektowany we wszystkich podatkach, ale nie w podatku VAT, bo nie jest on podatkiem rocznym, jest rozliczany miesięcznie lub kwartalnie. Nie ma rozliczeń powracających. Stabilność do okresów pięcioletnich.


(…)

… ogólne. W Polsce ordynacja podatkowa i kodeks karno-skarbowy. Zgodność ekonomiczne - w systemie podatkowym nie ma luk i nie ma miejsca wielokrotne opodatkowanie tego samego przedmiotu opodatkowania. Ujęcie szersze
Uwarunkowania - ogół podatków obowiązujących w danym kraju w danym czasie.
Tradycyjne historyczne
Struktury administracyjne
Struktury polityczne
Struktury ekonomiczne
Zasady podatkowe w Polsce…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz