Zdarzenie prawne rodzaje

note /search

Zdarzenia prawne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1638

Zdarzenie prawne - zdarzenie, z którym prawo przedmiotowe łączy powstanie określonych skutków...

Zdarzenia prawnomiędzynarodowe.

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 455

lub przyrodnicze z którymi prawo wiąże określone skutki prawne (zmiana koryta rzeki granicznej) zdarzenia związane...

Drzewo niezdatności FTA

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Metody organizacji i zarządzania
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1813

i innych czynników powodujących lub przyczyniających się do pojawienia się określonego, niepożądanego zdarzenia...

Warunek - rodzaje i ziszczenie sie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 637

lub ustanie skutków czynności prawnej zależy od zdarzenia przyszłego i niepewnego . Stanowi element treści...

Czynność prawna

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 105
Wyświetleń: 994

Czynność prawna Podstawowe zdarzenie prawne, które prowadzi do powstania stosunku cywilnoprawnego...

Prawo cywilne - szkoda - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 756

, gdyby nie nastąpiło zdarzenie, z którym złączona jest czyjaś odpowiedzialność Należy uwzględnić wspomniane rodzaje...